PolskiAngielskiNiemieckiCzeskiSłowacki
DZPW dla zakładu VOLVO POLSKA SP. Z O.O.

DZPW dla zakładu VOLVO POLSKA SP. Z O.O.

Firma ATEX wykonała Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla hali koparko-ładowarek zakładu VOLVO Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu.
 

Oferta  


PRZEDSIĘBIORSTWO ATEX W GRUPIE WOLFF
  
GRUPA WOLFF - struktura

Do głównych zadań GRUPY WOLFF należy kompleksowa realizacja inwestycji z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego oraz maszynowego. W zależności od stopnia komplikacji, a także zakresu danego projektu, prace realizujemy przy udziale odpowiednich spółek należących do GRUPY WOLFF:
 • ATEX – dostosowanie urządzeń, a także całych zakładów przemysłowych do wymogów dyrektywy ATEX oraz Maszynowej poprzez realizację specjalistycznych audytów, analiz oraz opracowań wymaganych tymi dyrektywami (szczegółowy zakres prac znajduje się poniżej „ATEX - ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”),
 • TESSA dostosowanie urządzeń, a także całych zakładów przemysłowych do wymogów dyrektywy ATEX poprzez zastosowanie technik ograniczających ryzyko wybuchu oraz zabezpieczeń przeciwwybuchowych (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, odsprzęganie wybuchu),
 • LEWTECH – wszelkie prace związane z przebudową instalacji przemysłowej oraz montażem i uruchomieniem systemów zabezpieczających przed wybuchem w celu dostosowania ich do wymogów dyrektywy ATEX.


PRZEDSIĘBIORSTWO ATEX - ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
  
 1. analiza ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe (pyły, proszki, gazy, pary, ciecze),
 2. dokument zabezpieczenia przed wybuchem (Dz. Ustaw z 8 lipca 2010 nr 138, poz. 931),
 3. klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem,
 4. certyfikacja maszyn zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej,
 5. weryfikacja dokumentacji technicznej dla potrzeb zabezpieczania aparatów i instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem,
 6. inwentaryzacja instalacji procesowych dla potrzeb oceny ryzyka i zabezpieczania instalacji przed skutkami wybuchu,
 7. wykonywanie specjalistycznych opinii i ekspertyz związanych z bezpieczeństwem procesowym na terenie zakładu Zleceniodawcy (oferujemy cykliczne audyty i inspekcje, wykonujemy raporty oraz niezbędne zapisy dokumentujące nadzór na bezpieczeństwem),
 8. projektowanie systemów zabezpieczających zgodnie ze szczególnymi wymaganiami chronionej instalacji,
 9. montaż systemów przeciwwybuchowych wraz z przygotowaniem aparatów i instalacji procesowych dla potrzeb takiego montażu,
 10. nadzór nad bezpieczeństwem zakładu w zakresie aktualności i poprawności zastosowanych zabezpieczeń,
 11. odbiór inwestycji wykonywanych na terenie zakładu Zleceniodawcy pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego, zgodnie z prawem polskim,
 12. dostawa zabezpieczeń przeciwwybuchowych chroniących poszczególne aparaty jak i całe instalacje przed skutkami wystąpienia niekontrolowanego wybuchu.

ROLA POZOSTAŁYCH SPÓŁEK GRUPY WOLFF:
  
TESSA - zakres działania:
 • prace projektowe,
 • kompletacja urządzeń dla inwestycji,
 • realizacja inwestycji pod kątem bezpieczęństwa wybuchowego,
 • realizacja inwestycji pod kątem bezpieczeństwa procesowego.
LEWTECH - zakres działania:
 • produkcja urządzeń przemysłowych,
 • produkcja zbiorników, lei, rur,
 • produkcja konstrukcji stalowych,
 • instalacje odpylające,
 • centralne odkurzanie,
 • transport pneumatyczny,
 • montaże / demontaże,
 • remonty maszyn i urządzeń,
 • usługi ślusarskie,
 • eletro-automatyka.