Oferta

Najszybsza i najtańsza metoda oceny stanu bezpieczeństwa wybuchowego w zakładzie. Koszt audytu w przypadku dalszej współpracy zostaje odjęty od ceny DZPW / ORW.Audyty i ekspertyzy ATEX

Bardzo wysokiej jakości szkolenia, które w czasie jednej godziny dadzą Ci więcej wiedzy niż niejedno płatne szkolenie. Codziennie inna tematyka - nie przepłacaj, sprawdź teraz.

Badania HAZOP

Doświadczenie naszych inżynierów, poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów, pozwala nam profesjonalnie opracowywać dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu zarówno dla pojedynczych urządzeń, jak również całych zakładów produkcyjnych.


Ocena Ryzyka Wybuchu ATEX

Pomagamy w zakresie wykonania badania parametrów wybuchowości pyłów, a także substancji ciekłych i gazowych.

Badanie parametrów wybuchowości

Specjalizujemy się w opracowywaniu Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) - tj. kompletnego, a zarazem najważniejszego dokumentu jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.


Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem


Realizujemy specjalistyczne szkolenia ATEX, których główna tematyka obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego.Szkolenia ATEX Grupa WOLFF

GRUPA WOLFF, której częścią jest spółka ATEX, to jeden z nielicznych w Europie podmiotów, które w kompleksowy sposób realizują projekty polegające na dostosowaniu instalacji procesowych oraz całych zakładów do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.


Ochrona przed wybuchem ATEX

Wyładowania elektrostatyczne stanowią jedną z najczęstszy przyczyn wybuchów w przemyśle. Na konieczność ich stosowania wskazuje m.in. norma PN-E-05204. W naszej ofercie znajdziesz zarówno proste klamry uziemiające jak również systemy kontroli uziemienia.

Uziemienia elektrostatyczne

Nowy przewodnik ATEX

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Co zyskasz dodatkowo:

  ▶ merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  ▶ informacje o darmowych szkoleniach online
  ▶ darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej
  ▶ dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX


  Wykonujemy kompleksowe działania związane z dostosowaniem zakładów do wymogów tzw. dyrektywy ATEX. Do naszych głównych zadań w tym zakresie należy klasyfikacja oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem.

  Strefy zagrożenia wybuchem ATEX

  Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno-prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom.

  Ocena Ryzyka Zapłonu

  Oferujemy Państwu opracowanie dokumentu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

  Prowadzimy inwentaryzacje urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pracujących w Strefach Ex. Realizujemy również weryfikację certyfikatów ATEX.


  Inwentaryzacja urządzeń pracujących w Strefach Ex

  Wspieramy swoim doświadczeniem biura projektowe oraz działy utrzymania ruchu w zakresie doradztwa technicznego w tematach zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych oraz ograniczania skutków wybuchu w zakładach przemysłowych.


  Doradztwo techniczne ATEX

  W wielu gałęziach przemysły, w szczególności tam gdzie mamy do czynienia z palnymi gazami i/lub cieczami, występuje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej wskutek przeskoku iskry elektrostatycznej.  Instrukcje Ochrony Przed Elektrycznością Statyczną