atex home page

Oferta

Szukasz wiedz z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego? Pobierz poniżej Dekonstrukcje Bezpieczeństwa Wybuchowego, lub sprawdź nasze darmowe warsztaty online:

Pobierz PDF: Dekonstrukcja bezpieczeństwa wybuchowego

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Co zyskasz dodatkowo:

  ▶ merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  ▶ informacje o darmowych szkoleniach online
  ▶ darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej
  ▶ dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX

  Doświadczenie naszych inżynierów, poparte dziesiątkami zrealizowanych projektów, pozwala nam profesjonalnie opracowywać dokumenty Oceny Ryzyka Wybuchu zarówno dla pojedynczych urządzeń, jak również całych zakładów produkcyjnych.

  Zobacz więcej »
  Ocena Ryzyka Wybuchu ATEX

  Wykonujemy kompleksowe działania związane z dostosowaniem zakładów do wymogów tzw. dyrektywy ATEX. Do naszych głównych zadań w tym zakresie należy klasyfikacja oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem.

  Zobacz więcej »
  Strefy zagrożenia wybuchem ATEX

  Specjalizujemy się w opracowywaniu Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) - tj. kompletnego, a zarazem najważniejszego dokumentu jaki, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien posiadać pracodawca.


  Zobacz więcej »
  Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem


  Realizujemy specjalistyczne szkolenia ATEX, których główna tematyka obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego.  Zobacz więcej »
  Szkolenia ATEX Grupa WOLFF

  GRUPA WOLFF, której częścią jest spółka ATEX, to jeden z nielicznych w Europie podmiotów, które w kompleksowy sposób realizują projekty polegające na dostosowaniu instalacji procesowych oraz całych zakładów do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.


  Zobacz więcej »
  Ochrona przed wybuchem ATEX

  Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno-prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom.

  Zobacz więcej »
  Ocena Ryzyka Zapłonu

  Pomagamy w zakresie wykonania badania parametrów wybuchowości pyłów, a także substancji ciekłych i gazowych.

  Zobacz więcej »
  Badanie parametrów wybuchowości

  W zarządzaniu ryzykiem instalacji przemysłowych istotne znaczenie mają metodyczne i ukierunkowane badania, które pozwalają zidentyfikować źródła zagrożeń oraz opracowywać scenariusze zdarzeń awaryjnych. Do realizacji tego celu stosuje się m.in. badanie HAZOP (ang. Hazard and operability studies).


  Zobacz więcej »
  Badania HAZOP

  Specjalizujemy się w wykonywaniu audytów, ekspertyz oraz opracowań z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego.  Zobacz więcej »
  Audyty i ekspertyzy ATEX

  Prowadzimy inwentaryzacje urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pracujących w Strefach Ex. Realizujemy również weryfikację certyfikatów ATEX.


  Zobacz więcej »
  Inwentaryzacja urządzeń pracujących w Strefach Ex

  Oferujemy doradztwo w zakresie kompletacji dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego maszyn i urządzeń, który kończy się nadaniem znaku CE lub oznaczenia Ex na danym urządzeniu.


  Zobacz więcej »
  Certyfikacja urządzeń ATEX i CE

  Oferujemy Państwu opracowanie dokumentu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową - Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.  Zobacz więcej »
  Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

  Wspieramy swoim doświadczeniem biura projektowe oraz działy utrzymania ruchu w zakresie doradztwa technicznego w tematach zapobiegania tworzeniu się atmosfer wybuchowych oraz ograniczania skutków wybuchu w zakładach przemysłowych.


  Zobacz więcej »
  Doradztwo techniczne ATEX

  W wielu gałęziach przemysły, w szczególności tam gdzie mamy do czynienia z palnymi gazami i/lub cieczami, występuje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej wskutek przeskoku iskry elektrostatycznej.  Zobacz więcej »
  Instrukcje Ochrony Przed Elektrycznością Statyczną

  Celem instrukcji Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, pracujących w strefach zagrożenia wybuchem, jest przedstawienie i omówienie niezbędnych czynności eksploatacyjnych, które należy wykonać dla danej instalacji procesowej.


  Zobacz więcej »
  Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych

  Oferujemy Państwu kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach.

  Zobacz więcej »
  Przegląd środowiskowy

  Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (operat środowiskowy) jest jednym z kluczowych elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

  Zobacz więcej »
  Raport o oddziaływaniu na środowisko (operat środowiskowy)

  Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jest postępowaniem, które przeprowadzane jest dla typów dokumentów określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie.

  Zobacz więcej »
  Prognoza oddziaływania na środowisko

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172