Atmosfera wybuchowa

mieszanina substancji palnych w postaci gazu, pary, pyłu lub włókien z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.

§ 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 137, poz. 931; Atex 137) stwierdza w par. 4.4:

Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka (wybuchu) związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej biorąc pod uwagę:

 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej
 • prawdopodobieństwo wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu, …
 • eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy
 • rozmiary przewidywalnych skutków wybuchu.

§ 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stwierdza w pkt. 37:

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone prace technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, … dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Realizacja oceny ryzyka wybuchu wymaga przeprowadzenia, między innymi, klasyfikacji stref zagrożenia. Prawidłowa klasyfikacja stref ma znaczenie kluczowe.

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172