Atmosfera wybuchowa

mieszanina substancji palnych w postaci gazu, pary, pyłu lub włókien z powietrzem, w warunkach atmosferycznych, w której po zapaleniu, spalanie rozprzestrzenia się na całą niespaloną mieszaninę.

§ 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 137, poz. 931; Atex 137) stwierdza w par. 4.4:

Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka (wybuchu) związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej biorąc pod uwagę:

  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej
  • prawdopodobieństwo wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu, …
  • eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy
  • rozmiary przewidywalnych skutków wybuchu.

§ 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stwierdza w pkt. 37:

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone prace technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe, … dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

Realizacja oceny ryzyka wybuchu wymaga przeprowadzenia, między innymi, klasyfikacji stref zagrożenia. Prawidłowa klasyfikacja stref ma znaczenie kluczowe.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie