Audyt środowiskowy – Przegląd środowiskowy

Oferujemy Państwu kompleksowy przegląd przedsiębiorstwa pod kątem realizacji obowiązków wynikających z nowej ustawy o odpadach.

Audyt środowiskowy – to narzędzie zarządzania obejmujące systematyczną, udokumentowaną, okresową a zarazem obiektywną ocenę efektów działalności organizacji, systemu zarządzania i procesów służących ochronie środowiska.

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

W ramach audytu weryfikujemy również czy poprawnie realizują Państwo swoje obowiązki wynikające z innych przepisów dotyczących ochrony środowiska:

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2016 r, poz. 1863),
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), m.in. w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013r., roku poz. 21),
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1107),
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155),
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

Zakres audytu

Odpady:

 • klasyfikacja odpadów,
 • ewidencja odpadów,
 • wymagane zgody na wytwarzanie odpadów,
 • gospodarowanie odpadami,
 • sprawozdawczość w zakresie odpadów w wymaganych prawem okresach czasu,
 • zweryfikujemy realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
 • określimy potrzebę posiadania decyzji odnośnie wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi,
 • sprawdzimy, czy prowadzona jest ewidencja odpadów i czy prowadzona jest prawidłowo,
 • zweryfikujemy, czy odpady zostały właściwie zaklasyfikowane,
 • podpowiemy, jak zminimalizować koszty związane z gospodarką odpadami,
 • doradzimy, jak prowadzić sprawozdawczość w zakresie odpadów,
 • powiemy, jak przygotować się do zmian w prawie dotyczącym gospodarki odpadami.

Opłata produktowa i opakowania:

 • realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
 • sprawozdawczość dotycząca opakowań w wymaganych prawem okresach czasu,
 • realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem produktów w opakowaniach,
 • sprawdzimy czy właściwie określono opakowania obciążone obowiązkiem ustawy,
 • zweryfikujemy czy wyliczono i uiszczono właściwą kwotę należnej opłaty produktowej oraz czy złożono tzw. sprawozdania OŚ-OP1 za minione 5 lat,
 • sprawdzimy czy terminowo składane są tzw. sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3.

Opłaty za korzystanie ze środowiska:

 • wymagane zgody dotyczące aspektów korzystania ze środowiska,
 • sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w wymaganych prawem okresach czasu,
 • raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
 • rodzaje i kategorie wprowadzanych opakowań,
 • ewidencja opakowań,
 • złożenie zawiadomień do marszałka województwa dotyczących działalności polegającej na wprowadzaniu opakowań na rynek,
 • określimy czy dany rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska,
 • powiemy jak wyliczyć opłaty środowiskowe i wypełnić sprawozdanie dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

 • klasyfikacja numeru i nazwy grupy wprowadzanego sprzętu,
 • weryfikacja wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz opłat z nim związanych dot. sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • obowiązki związane z zabezpieczeniem finansowym,
 • ewidencja sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • realizacja obowiązku odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • sprawozdawczość dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wymaganych prawem okresach czasu.

Baterie i akumulatory:

 • weryfikacja wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ oraz opłat z nim związanych dot. baterii i akumulatorów,
 • ewidencja baterii i akumulatorów,
 • weryfikacja kategorii wprowadzanych baterii i akumulatorów,
 • realizowanie obowiązku zorganizowania i sfinansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania baterii i akumulatorów,
 • realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w związku z wprowadzaniem baterii i akumulatorów,
 • sprawozdawczość dotycząca baterii i akumulatorów w wymaganych prawem okresach czasu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie