Badania HAZID dla projektowanych i pracujących instalacji

Zakres wykonywanych prac

 • realizacja kompleksowego badania HAZID zakończonego wydaniem szczegółowego raportu (z uwzględnieniem zagrożeń jakie mogą wystąpić w obrębie badanej instalacji, scenariuszy awaryjnych oraz zaleceń mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Badanie HAZID

HAZID

Badanie HAZID (Hazard Identification) służy do identyfikacji i oceny zagrożeń (ryzyka) projektowanych instalacji, gdy dostępne są już robocze schematy i opis technologiczny, plany zagospodarowania terenu oraz rozmieszczenia urządzeń, modele 3D instalacji.

W przypadku pracujących instalacji jest narzędziem służącym do identyfikacji i oceny zagrożeń związanych z pracą instalacji. Podczas sesji analitycznych, zespół analityczny przeprowadza analizę projektu/pracującej instalacji w oparciu tzw. słowa kluczowe.

Raport z HAZID

W odróżnieniu do analizy HAZOP badanie HAZID ma na celu identyfikację możliwych zagrożeń, w tym związanych z budową instalacji, oczekiwanym działaniom (transport międzyoperacyjny, załadunek/rozładunek, potencjalne sytuacje awaryjne, itd.), wybuchowych i pożarowych  (detekcja, systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej), związanych z wpływem czynników zewnętrznych (wiatr, słońce, oblodzenie/niska temperatura), ewakuacją (drogi ewakuacyjne), wytrzymałością konstrukcji budowlanych, emisją substancji niebezpiecznych do środowiska, potencjalnymi błędami projektowania.

W wyniku badania HAZID powstają zalecenia, wprowadzenie których pozwoli na zredukowanie ryzyk.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172