Badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy

Nasza firma od wielu lat współpracuje z wieloma laboratoriami oraz instytutami badawczymi, zarówno na terenie Polski jak i w obrębie Unii Europejskiej. Dzięki temu mamy możliwość identyfikacji zagrożeń w przemyśle, którymi obarczone są procesy magazynowania, przetwarzania i transportu substancji niebezpiecznych. Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość wykonania badania parametrów wybuchowości pyłów, a także substancji ciekłych i gazowych.

Jedynymi z fundamentalnych parametrów, które pozwalają zaprojektować skuteczny system przeciwwybuchowy są maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax oraz stała wybuchowości Kst. Zależą one m.in. od rodzaju danego produktu / surowca lub stopnia jego rozdrobnienia. W większości przypadków dane literaturowe nie pozwalają w sposób jednoznaczny określić ich wartości. W związku z tym konieczne staje się przeprowadzenie testów z wykorzystaniem konkretnego pyłu. Ważne, aby badania realizowane były przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną. Tylko wtedy mogą być one podstawą do dalszych działań.

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Badanie parametrów wybuchowości

Zakres wykonywanych prac

W celu określenia stopnia zagrożenia jakie niesie ze sobą stosowanie danej substancji niebezpiecznej, wykorzystuje się szereg urządzeń do określenia parametrów palności i wybuchowości. Laboratorium, z którym współpracujemy, dysponuje dwoma urządzeniami służącymi do testowania wybuchowości (autoklawy wybuchowe) z objętością 20 dm³ (standard) i 1 m³ (,,golden‘‘ standard) w temperaturach atmosferycznych (25°C) i podwyższonej początkowej temperaturze (do 200°C) oraz urządzeniami służącymi do ustalania właściwości palnych płynów, gazów i par zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008. Wszystkie badania spełniają wymagania systemu jakości ISO 9001.

Dla substancji pyłowych zalecane jest określenie następujących parametrów:

 1. Kstmax – Wskaźnik wybuchowości (EN 14034-2+A1:2011)
 2. Pmax – Maksymalne ciśnienie wybuchu (EN 14034-1+A1:2011)
 3. MEZ – minimalna energia zapłonu (EN 13821:2004)
 4. DGW – Dolna granica wybuchowości (EN 14034-3+A1:2011)
 5. Temperatura zapłonu obłoku pyłu (EN 50281, Metoda B)
 6. Temperatura zapłonu warstwy pyłu 5 mm (EN 50281, Metoda A)

Dla substancji ciekłych zalecane jest określenie następujących parametrów:

 1. DGW/GGW – Dolna granica wybuchowości/Górna granica wybuchowości (EN 14034-3, EN 1839)
 2. Temperatura zapłonu substancji ciekłych (WE nr 92/69/EEC metoda A.9)
 3. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu par cieczy (EN 15967:2011)

Dla substancji gazowych zalecane jest określenie następujących parametrów:

 1. DGW/GGW – Dolna granica wybuchowości/Górna granica wybuchowości (EN 14034-3, EN 1839)
 2. Palność gazów (WE nr 92/69/EEC metoda A.11)
 3. Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów (EN 15967:2011)

Zobacz film – pokaz wybuchów z udziałem palnych pyłów

Sprawdź podstawowe definicje związane z bezpieczeństwem wybuchowym: https://www.atex137.pl/lista/baza-wiedzy/definicje/ 

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172