Certyfikacja urządzeń ATEX i CE

Certyfikacja urządzeń pod kątem dyrektywy maszynowej i dyrektywy ATEX, nadawanie znaku CE maszynom i urządzeniom

Firma ATEX oferuje prowadzenie audytów w zakresie oceny zgodności maszyn w zakresie wymagań dyrektywy maszynowej oraz dyrektywy ATEX. Oferujemy doradztwo w zakresie kompletacji dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu certyfikacyjnego maszyn i urządzeń. Proces certyfikacji kończy się nadaniem znaku CE lub oznaczenia Ex na urządzeniu. Nadawanie znaku Ex wiąże się ze ścisłą współpracą z jednostką notyfikowaną. W procesie certyfikacji, zgodnie z dyrektywą maszynową, opracowujemy dokumenty związane z bezpieczeństwem maszyn, takie jak:

  • analiza ryzyka i zagrożenia dla maszyny,
  • opinie techniczne i raporty w zakresie dostosowania maszyn do zasadniczych wymagań dyrektywy maszynowej.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI
Certyfikacja urządzeń ATEX i CE

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów