Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem – DZPW

Zakres wykonywanych prac

 • opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem) dla instalacji procesowych, obiektów oraz zakładów przemysłowych, w obszarze których występują pyłowe, gazowe i/lub hybrydowe atmosfery wybuchowe;
 • aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem po wprowadzeniu zmian mających istotny wpływ na bezpieczeństwo wybuchowe.
Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Opis naszych działań

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument jaki w świetle obowiązującego prawa polskiego i europejskiego (dyrektywa ATEX Users) powinien posiadać każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wystąpienia niekontrolowanego wybuchu, wywołanego obecnością palnych i wybuchowych pyłów, par, palnych cieczy, gazów, mgieł i mieszanin hybrydowych. Z dokumentu tego musi wynikać, miedzy innymi, procedura zabezpieczenia stanowiska pracy i jego bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia – kluczowymi elementami DZPW są zalecenia, które stanowią wyznacznik dalszych działań (o ile są one konieczne).

Do jego opracowania niezbędne jest doświadczenie z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, jak również wiedza z pogranicza inżynierii, mechaniki czy chemii. Zespół naszych inżynierów spełnia wszystkie te wymogi, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty. Na przestrzeni ostatnich lat zaufały nam dziesiątki zakładów przemysłowych z branży energetycznej, chemicznej, spożywczej, a także przemysłu drzewnego i cementowego.

Co ważne, przystąpienie do prac poprzedza wizja lokalna oraz wywiady z użytkownikami instalacji. W czasie pobytu na obiekcie zbierane są niezbędne materiały, a także wykonywana jest dokumentacja fotograficzna. Zasadnicza część prac prowadzona jest następnie we współpracy z osobami lub działami wyznaczonymi przez inwestora. Takie podejście pozwala wypracować właściwą ścieżkę działań, których rezultatem jest profesjonalnie opracowany Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Pobierz PDF: Dekonstrukcja bezpieczeństwa wybuchowego

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Co zyskasz dodatkowo:

  ▶ merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  ▶ informacje o darmowych szkoleniach online
  ▶ darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej
  ▶ dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX

  Podstawy prawne

  Jak zostało wspomniane powyżej Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to kompletny, a zarazem najważniejszy dokument w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego. Opracowanie to swoim zakresem obejmuje zarówno ocenę ryzyka, jak i klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

  To samo rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania aktualizacji DZPW – W przypadku gdy miejsce pracy, znajdujące się w nim urządzenia lub organizacja pracy zostały poddane zmianom mogącym mieć wpływ na wynik oceny ryzyka (która stanowi integralny element DZPW – przyp. red.), pracodawca powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji dokumentu.

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Mariusz Balicki
  Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

  lub wyślij do nas zapytanie