GRUPA WOLFF we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przeprowadzi cykl szkoleń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

GRUPA WOLFF we współpracy z Państwową Strażą Pożarną przeprowadzi cykl szkoleń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Inicjatywa szkoleń związana jest ze zmianami w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej (z dnia 24 sierpnia 1991 r.), które dotyczą doskonalenia zawodowego rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dedykowane seminaria mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle. 

Program szkoleń przewiduje omówienie podstaw prawnych związanych z bezpieczeństwem wybuchowym, zawartych w rozporządzeniu polskim z 8 lipca 2010 roku (dyrektywa 99/92/WE – Atex137). Są to niezwykle istotne aspekty definiujące podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej – mówi dr hab. inż. Andrzej Wolff, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, który poprowadzi szkolenie. Ze względu na to, iż interpretacja zapisów wspomnianego rozporządzenia niesie za sobą wiele nieścisłości, zasygnalizowane zostaną przeszkody, na które wskazuje dotychczasowe doświadczenie podczas opracowywania dokumentów oceny ryzyka wybuchu i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem

Poza kwestiami prawnymi, szczególny nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z zagrożeniem wybuchem ze strony gazów, par palnych cieczy i pyłów oraz na zasady analizy i oceny tego zagrożenia w aspekcie uzgadniania projektów budowlanych (produkcyjno-magazynowych). – kontynuuje dr hab. inż. Andrzej Wolff.

Zwieńczeniem szkolenia będzie przeprowadzenie testu sprawdzającego poziom wiedzy przekazanej podczas seminarium. Na koniec uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia wraz z wykazem omówionych tematów.

Szkolenie zostanie zrealizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komendą Główną PSP. Powierzenie przez Państwową Straż Pożarną zadania GRUPIE WOLFF jest wyrazem uznania wobec wiedzy naszych ekspertów.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172