Grupa wybuchowości

dodatkowe oznaczenie urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, uwzględniające rodzaj występującej gazowej atmosfery wybuchowej. Poszczególne grupy wybuchowości gazów i par cieczy zgodnie z CENELEC, IEC, NEC505 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Grupy wybuchowości Typowy gaz
I Metan
II AII B

II C

II

PropanEtylen

Wodór

Wszystkie

Wyślij pytanie do Eksperta

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik