Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Oferujemy Państwu opracowywanie dla obiektu bądź jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową dokumentu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego – Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP).

Dokument IBP spełnia następujące funkcje:

 • prewencyjne – dla stałych użytkowników obiektu – wskazuje urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; drogi ewakuacyjne i sposób postępowania w przypadku powstania pożaru bądź innego zdarzenia determinującego konieczność opuszczenia budynku;
 • operacyjne – dla jednostek interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej – w przypadku konieczności przeprowadzenia na terenie obiektu działań ratowniczo-gaśniczych; kierujący Działaniami Ratowniczymi ma możliwość w szybki sposób zapoznać się z charakterystyką obiektu, ilością osób w nim przebywających oraz lokalizacją wyłączników prądu, gazu, hydrantów zewnętrznych itp.
Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowywana jest dla:

 • istniejących obiektów (grupy obiektów), które nie posiadają dokumentu IBP;
 • nowo-budowanych obiektów, na etapie projektu budowlanego (podlega weryfikacji po oddaniu obiektu do użytkowania);
 • obiektów, w których dokonano zmiany sposobu użytkowania lub zmiany w procesie technologicznym, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna

Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 719), Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy opracować dla obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji m. in. użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych.

Dokument ten wymagany jest dla ww. obiektów jeśli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, bądź gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172