Instrukcje ochrony przed elektrycznością statyczną w strefach zagrożenia wybuchem

Zakres wykonywanych prac

  • opracowanie instrukcji postępowania w strefach zagrożenia wybuchem, w których może dojść do zapłonu atmosfery wybuchowej w wyniku wyładowania elektrostatycznego;
  • opracowanie zaleceń w zakresie wdrożenia wymaganych środków ochrony oraz ich prawidłowego stosowania (w tym m.in. uziemień oraz kontrolerów stanu uziemienia).
Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Instrukcje Ochrony Przed Elektrycznością Statyczną

Kto powinien posiadać instrukcję ochrony przed elektrycznością statyczną?

W wielu gałęziach przemysły, w szczególności tam gdzie mamy do czynienia z palnymi gazami i/lub cieczami, występuje ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej wskutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Do branż poważnie zagrożonych tym zjawiskiem należy zliczyć przemysł chemiczny i rafineryjnym, gazowniczy, farb i lakierów oraz drukarnie przemysłowe.

Aby ograniczyć ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej w wyniku wyładowania elektrostatycznego w strefach zagrożonych wybuchem należy postępować zgodnie z opracowanymi procedurami, a także stosować adekwatne środki ochrony, w tym m.in. uziemienia oraz kontrolery stanu uziemienia.

Instrukcje tego typu pozwalają zapewnić zwiększone bezpieczeństwo procesowe związane z produkcją w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem. Określenie podstawowych zasad bezpieczeństwa uziemiania ładunków elektrostatycznych. Określenie wymaganych środków ochrony oraz poprawnych zachowań pracowników.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie