Baza wiedzy

Kosztowny problem z atmosferami wybuchowymi – jak go uniknąć?

Produkcja wyrobów spożywczych zazwyczaj wymaga zastosowania surowców sypkich, które stwarzają ryzyko wybuchu i pożaru. Polskie i europejskie prawo w takich przypadkach wymaga od właściciela zakładu produkcyjnego opracowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem, który może stać się dla niego kosztownym problemem. Jak sobie z nim poradzić?

Więcej »

Stopień ochrony IP – Oznaczenie IP

Stopień ochrony IP - Oznaczenie IP - składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków. Pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, Drugi oznacza odporność na penetrację wody.

Więcej »

Nowa dyrektywa ATEX 114

26. lutego Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę ATEX 114 (2014/34/UE) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ta zastąpiła obowiązującą do tej pory dyrektywę ATEX 100a (94/9/WE), która z kolei w marcu 1994 roku zastąpiła dyrektywę ATEX 95.

Więcej »

Klasa temperaturowa i maksymalna temperatura powierzchni

Klasa temperaturowa oraz maksymalna temperatura powierzchni pozwala dobrać urządzenie mające pracować w strefie zagrożenia wybuchem do temperatury samozapłonu par i gazów oraz zapłonu obłoku lub warstwy pyłu. Producenci urządzeń przeznaczonych do pracy w potencjalnie wybuchowej atmosferze: gazów i/lub par powinni oznaczyć je na tabliczce znamionowej klasą temperaturową, pyłowej powinni oznaczyć je na tabliczce znamionowej maksymalna temperaturą powierzchni, gazów...

Więcej »