Ocena Ryzyka Zapłonu

Celem Oceny Ryzyka Zapłonu od urządzeń nieelektrycznych jest zapewnienie oczekiwanego bezpieczeństwa pracy urządzeń przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (skutkiem obecności palnych i wybuchowych pyłów, gazów, par cieczy). Ma to umożliwić podjęcie decyzji czy wymagane są środki ochronne i/lub rodzaj wykonania przeciwwybuchowego.

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Ocena Ryzyka Zapłonu

Podstawy prawne

Do przeprowadzenia oceny ryzyka zapłonu wykorzystuje się normę PN-EN 15198:2009 „ Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” oraz normę PN-EN 13463-1: 2009 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Cz. 1. Norma ta omawia, między innymi, zagrożenia wynikające z obecności źródeł zapłonu.

Ocena Ryzyka Zapłonu bierze pod uwagę:

 • możliwość występowania atmosfery wybuchowej wewnątrz urządzenia lub wniknięcia jej z zewnątrz do urządzenia (dotyczy normalnych warunków pracy jak i stanów awaryjnych),
 • obecność i prawdopodobieństwo (efektywność) możliwych źródeł zapłonu (wynikających zarówno z konstrukcji urządzenia jak i własności atmosfery wybuchowej prowadzącej do obecności stref zagrożenia).

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172