Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń ATEX dla potentata naftowego

Dążąc do zapewnienia stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania swoich zakładów, jeden z polskich potentatów naftowych zlecił spółce ATEX przeprowadzenie trzech specjalistycznych szkoleń ATEX dla swojego personelu z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Ponieważ przedmiotowe szkolenia mają charakter zamknięty, ich tematyka została indywidualnie dopasowana do specyfiki przedsiębiorstwa.

Szkolenie, które przeprowadzone zostanie przez ekspertów ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, jest kierowane do kierowników, inżynierów produkcji, pracowników utrzymania ruchu, mistrzów oraz pracowników zajmujących się nadzorem i eksploatacją.

Swoim zakresem szkolenie obejmie najważniejsze zagadnienia wynikające z Dyrektyw ATEX oraz zharmonizowanych z nimi norm. Poruszone zostaną kwestie prawno-techniczne, między innymi podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym, problemami Oceny Ryzyka Wybuchu wynikającymi z zapisów rozporządzenia ATEX 137 oraz stosowanej metodologii oceny, jak również oceną zagrożenia wybuchem wynikającą z Rozporządzenia MSWiA.

Przedmiotem szkoleń będą także zagadnienia związane z klasyfikacją i wyznaczaniem zasięgu stref zagrożenia wybuchem dla par cieczy i gazów oraz zagrożenia i sposoby ograniczenia źródeł zapłonu – uwzględniony zostanie problem uziemień elektrostatycznych ze wskazaniem na dostępne rozwiązania techniczne do ochrony przed elektrycznością statyczną.

Szkolenie uzupełnione zostanie o prezentację szeregu krótkich filmów ilustrujących m.in.:

 • skuteczność (zalety i ograniczenia) stosowania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej),
 • animacje prezentujące wybuchy pyłów oraz gazów i par rozpuszczalników w przemyśle.

ZAKRES PRAC: przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń ATEX obejmujących zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego

LOKALIZACJA: Polska, woj. małopolskie i podkarpackie

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172