Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń ATEX dla potentata naftowego

Dążąc do zapewnienia stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania swoich zakładów, jeden z polskich potentatów naftowych zlecił spółce ATEX przeprowadzenie trzech specjalistycznych szkoleń ATEX dla swojego personelu z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle. Ponieważ przedmiotowe szkolenia mają charakter zamknięty, ich tematyka została indywidualnie dopasowana do specyfiki przedsiębiorstwa.

Szkolenie, które przeprowadzone zostanie przez ekspertów ds. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego, jest kierowane do kierowników, inżynierów produkcji, pracowników utrzymania ruchu, mistrzów oraz pracowników zajmujących się nadzorem i eksploatacją.

Swoim zakresem szkolenie obejmie najważniejsze zagadnienia wynikające z Dyrektyw ATEX oraz zharmonizowanych z nimi norm. Poruszone zostaną kwestie prawno-techniczne, między innymi podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym, problemami Oceny Ryzyka Wybuchu wynikającymi z zapisów rozporządzenia ATEX 137 oraz stosowanej metodologii oceny, jak również oceną zagrożenia wybuchem wynikającą z Rozporządzenia MSWiA.

Przedmiotem szkoleń będą także zagadnienia związane z klasyfikacją i wyznaczaniem zasięgu stref zagrożenia wybuchem dla par cieczy i gazów oraz zagrożenia i sposoby ograniczenia źródeł zapłonu – uwzględniony zostanie problem uziemień elektrostatycznych ze wskazaniem na dostępne rozwiązania techniczne do ochrony przed elektrycznością statyczną.

Szkolenie uzupełnione zostanie o prezentację szeregu krótkich filmów ilustrujących m.in.:

 • skuteczność (zalety i ograniczenia) stosowania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
 • podstawowe zasady bezpiecznego prowadzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem (zagrożenia wynikające z elektryczności statycznej),
 • animacje prezentujące wybuchy pyłów oraz gazów i par rozpuszczalników w przemyśle.

ZAKRES PRAC: przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń ATEX obejmujących zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego

LOKALIZACJA: Polska, woj. małopolskie i podkarpackie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172