Stopień ochrony IP – Oznaczenie IP

Definicja

Stopień ochrony IP  to miara liczbowa według EN 60529:2003, poprzedzona symbolem IP, przypisana do obudowy urządzenia elektrycznego zapewniającej:

 • ochronę osób przed dostępem lub zbliżeniem do części pod napięciem lub przed dostępem do części ruchomych (innych niż gładkie obracające się wały itp.) wewnątrz obudowy oraz,
 • ochronę urządzenia elektrycznego przed przedostawaniem się obcych ciał stałych i, jeżeli to podano w klasyfikacji,
 • ochronę urządzenia elektrycznego przed szkodliwymi skutkami wniknięcia wody lub innych cieczy.

Czytaj więcej o stopniu ochrony IP poniżej.

Pobierz PDF: Dekonstrukcja bezpieczeństwa wybuchowego

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Co zyskasz dodatkowo:

  ▶ merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  ▶ informacje o darmowych szkoleniach online
  ▶ darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej
  ▶ dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX

  Oznaczenie IP

  Oznaczenie – Stopień IP (z ang. „International Protection Codes”, czasami „Ingress Protection Rating”)

  Składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków.

  • Pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych,
  • Drugi oznacza odporność na penetrację wody np.: IP44, IP67 – „wodoodporny”,
  • Dodatkowa litera wskazuje na stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem,
  • Litera uzupełniająca.

  Uwagi

  • Jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X (albo XX jeżeli obie cyfry nie są wymagane).
  • Litery dodatkowe oraz litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania.
  • Jeżeli użyto więcej niż jednej litery uzupełniającej, należy zachować ich kolejność alfabetyczną.
  • Jeżeli obudowa zapewnia różne stopnie ochrony dla różnych układów montażowych, odpowiednie stopnie ochrony powinny być podane przez producenta w instrukcjach dotyczących tych układów.

  Przykładowe oznaczenie IP

  IP

  Oznaczenie kodu
  International Protection

  6

  Pierwsza cyfra charakterystyczna

  5

  Druga cyfra charakterystyczna

  C

  Dodatkowa litera

  H

  Litera uzupełniająca

  Pierwsza cyfra charakterystyczna – stopnie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych (ochrony od dotyku bezpośredniego) oraz ochrony przed obcymi ciałami stałymi

  Pierwsza cyfra charakterystyczna Krótki opis Określenie
  0 Bez ochrony
  Bez ochrony
  1 Ochrona przed dostępem do części
  niebezpiecznych wierzchem dłoni
  Próbnik dostępu, kula o średnicy
  50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
  Ochrona przed obcymi ciałami
  stałymi o średnicy 50 mm i większej
  Próbnik przedmiotowy, kula o
  średnicy 50 mm, nie może wchodzić całkowicie 1)
  2 Ochrona przed dostępem do części
  niebezpiecznych palcem
  Przegubowy palec probierczy o
  średnicy 12 mm i długości 80 mm powinien zachować odpowiedni odstęp od części
  niebezpiecznych
  Ochrona przed obcymi ciałami
  stałymi o średnicy 12,5 mm i większej
  Próbnik przedmiotowy, kula o
  średnicy 12,5 mm, nie może wchodzić całkowicie 1)
  3 Ochrona przed dostępem do części
  niebezpiecznych narzędziem
  Próbnik dostępu o średnicy 2,5
  mm nie może wchodzić
  Ochrona przed obcymi ciałami
  stałymi o średnicy 2,5 mm i większej
  Próbnik przedmiotowy o średnicy
  2,5 mm nie może wchodzić całkowicie 1)
  4 Ochrona przed dostępem do części
  niebezpiecznych drutem
  Próbnik dostępu o średnicy 1,0
  mm nie może wchodzić
  Ochrona przed obcymi ciałami
  stałymi o średnicy 1,0 mm i większej
  Próbnik przedmiotowy o średnicy
  1,0 mm nie może wchodzić całkowicie 1)
  5 Ochrona przed dostępem do części
  niebezpiecznych drutem
  Próbnik dostępu o średnicy 1,0
  mm nie może wchodzić
  Ochrona przed pyłem Przedostawanie się pyłu nie jest
  całkowicie wykluczone, ale pył nie może wnikać w takich ilościach, aby
  zakłócić prawidłowe działanie aparatu lub zmniejszać bezpieczeństwo
  6 Ochrona przed dostępem do części
  niebezpiecznych drutem
  Próbnik dostępu o średnicy 1,0
  mm nie może wchodzić
  Ochrona pyłoszczelna Pył nie może wnikać
  Legenda:
  Kolor Dane dotyczące ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych (tj. ochrony od dotyku bezpośredniego)
  Kolor Dane dotyczące ochrony przed obcymi ciałami stałymi
  1) Cała średnica próbnika przedmiotowego nie może przejść przez otwór w obudowie.

  Druga cyfra charakterystyczna  – stopnie ochrony przed wodą

  Druga cyfra charakterystyczna Krótki opis Określenie
  0 Bez ochrony
  1 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody Pionowo padające krople wody nie wywołują szkodliwych skutków
  2 Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15° Pionowo padające krople wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę, nie wywołują szkodliwych skutków
  3 Ochrona przed natryskiwaniem wodą Woda natryskiwana pod dowolnym kątem do 60° od pionu z każdej strony, nie wywołuje szkodliwych skutków
  4 Ochrona przed bryzgami wody Woda rozbryzgiwana na obudowę z dowolnego kierunku nie wywołuje szkodliwych skutków
  5 Ochrona przed strugą wody Woda lana strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków
  6 Ochrona przed silną strugą wody Woda lana silną strugą na obudowę z dowolnej strony nie wywołuje szkodliwych skutków
  7 Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie Obudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie, w znormalizowanych warunkach dotyczących ciśnienia i czasu powinna uniemożliwiać wnikanie takiej wody, która powodowałaby szkodliwe skutki
  8 Ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie Obudowa ciągle zanurzona w wodzie w warunkach uzgodnionych między wytwórcą i użytkownikiem, lecz bardziej surowych niż według cyfry 7, powinna uniemożliwić wnikanie takiej ilości wody, która powodowałaby szkodliwe skutki

  Dodatkowa litera – stopnie ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych – wskazuje na stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem

  Dodatkowa litera Krótki opis Określenie
  A Ochrona przed dostępem wierzchem dłoni Próbnik dostępu, kula o średnicy 50 mm, powinna zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
  B Ochrona przed dostępem palcem Palec probierczy przegubowy o średnicy 12 mm i długości 80 mm ma zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
  C Ochrona przed dostępem narzędziem Próbnik dostępu o średnicy 2,5 mm i długości 100 mm ma zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych
  D Ochrona przed dostępem drutem Próbnik dostępu o średnicy 1,0 mm i długości 1 00 mm ma zachować odpowiedni odstęp od części niebezpiecznych

  Litera uzupełniająca

  Litera Znaczenie
  H Aparat wysokiego napięcia
  M Badania na szkodliwe działanie wnikającej wody, gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik maszyny wirującej) są w ruchu.
  S Badania na szkodliwe działanie wnikającej wody, gdy ruchome części urządzenia (np. wirnik maszyny wirującej) są nieruchome.
  W Nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych środków ochrony lub zabiegów.

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Mariusz Balicki
  Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

  lub wyślij do nas zapytanie