Strefy zagrożenia wybuchem EX

Miejsca pracy, na których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, klasyfikuje się z uwzględnieniem podziału na strefy zagrożenia wybuchem, zgodnie z § 5.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

 

STREFY DLA GAZÓW/PAR CIECZY

Palne gazy i ciecze podlegają klasyfikacji na strefy 0, 1 i 2 zagrożenia wybuchem.

STREFA 0 – przestrzeń , w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie okresy.

STREFA 1 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania.

STREFA 2 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem realizowana jest w następujących etapach:

 • określenie podatności stosowanych substancji do tworzenia atmosfer wybuchowych,
 • zapoznanie się z procesem technologicznym, w tym z działaniem instalacji
  i urządzeń, transportem i magazynowaniem surowców,
 • identyfikacja źródeł emisji substancji palnych,
 • wyznaczenie stopnia emisji substancji palnych na podstawie oczekiwanej częstotliwości i czasu trwania emisji,
 • wyznaczenie szybkości emisji,
 • określenie rozległości tych atmosfer wybuchowych,
 • dokonanie klasyfikacji, czyli podziału na strefy zagrożone wybuchem (0, 1, 2),
 • udokumentowanie wyników przeprowadzonej klasyfikacji.

Ograniczenie występowania stref może nastąpić, między innymi, poprzez zastosowanie w obszarach, w których występuje emisja:

 • barier fizycznych,
 • statycznego nadciśnienia,
 • wentylacji przestrzeni silnym strumieniem powietrza.

Ocena emisji gazu lub pary zależy przede wszystkim od:

 • geometrii źródła emisji,
 • prędkości emisji (różnica ciśnień),
 • stężenia palnej pary lub gazu,
 • lotności palnej cieczy lub gazu,
 • temperatury cieczy lub gazu.

STREFY DLA PYŁÓW, PROSZKÓW I WŁÓKIEN

STREFA 20 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale, często lub przez długie okresy;

STREFA 21 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania;

STREFA 22 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia, utrzymuje się przez krótki okres.

Przy dzieleniu przestrzeni zagrożonych wybuchem, pracodawca powinien uwzględniać warstwy, osady pyłu i nagromadzony pył, jako źródła mogące potencjalnie wytwarzać atmosferę wybuchową.

Pobierz PDF: Dekonstrukcja bezpieczeństwa wybuchowego

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Co zyskasz dodatkowo:

  ▶ merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  ▶ informacje o darmowych szkoleniach online
  ▶ darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej
  ▶ dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX

  Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

  Mariusz Balicki
  Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

  Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

  lub wyślij do nas zapytanie