Wybuch pyłu kukurydzy – wniesiono o 1,8 mln dolarów kary

Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy (OSHA) wniosła o 1,8 mln dolarów kary dla Didion Milling Inc za wybuch pyłu kukurydzy do jakiego doszło w jednym z zakładów produkcyjnych firmy. W wybuchu, który miał miejsce 31 maja 2017 roku, śmierć poniosło pięciu pracowników, dwunastu innych zostało rannych.

Jak wykazało śledztwo OSHA na dwa dni przed wybuchem na terenie zakładu doszło do pożaru, którego zarzewie mieściło się w suszarni fluidyzacyjnej. Co więcej OSHA już w 2011 roku wskazywała na szereg nieprawidłowości w zakładzie firmy Didion Milling Inc. Te same nieprawidłowości pojawiają się także w raporcie wydanym po wybuchu, co może świadczyć, że firma nie podjęła wtedy żadnych działań naprawczych.

Komentarz eksperta

Jak podkreśla Bartosz Wolff, prezes GRUPY WOLFF, większość urządzeń stosowanych w przetwórstwie zbóż jest zagrożona wybuchem. Aby chronić się przed wypadkiem w pierwszej kolejności należy eliminować potencjalne źródła zapłonu. Dlatego też takie działania jak ograniczanie ryzyka przedostania się do instalacji zanieczyszczeń metalicznych, unikanie gromadzenia się ładunków elektrostatycznych czy właściwe smarowanie i konserwacja urządzeń są kluczowe.

Należy jednak założyć, że pomimo podjętych działań prewencyjnych może dojść do wybuchu. Taki punkt widzenia jest zbieżne z podejściem agencji OSHA, co wynika między innymi z raportu w sprawie wybuchu w zakładzie produkcyjnym Didion Milling Inc. Z tego względu, oprócz prewencji konieczne jest stosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Dotyczy to w szczególności takich urządzeniach jak suszarnie, silosy, czy filtry odpylające. Należy podkreślić, że dla ograniczenia skutków wybuchu niezmiernie istotne jest także zapewnienie efektywnych procedur sprzątania osiadłych pyłów, co drastycznie ogranicza ryzyko wtórnego wybuchu.

Wśród ważnych czynników, które miały wpływ na skalę zjawiska wyróżniono:

 • szereg nieprawidłowości, które prowadziły do odkładania się w całym zakładzie warstwy palnego pyłu,
 • brak zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwwybuchowych,
 • brak odpowiedniego programu szkoleń,
 • brak przeglądów oraz nieprawidłowe utrzymanie urządzeń (w tym suszarni, filtrów odpylających, urządzeń procesowych).

Przykładowe nieprawidłowości wskazane przez OSHA:

 • brak automatycznego systemu pożarowego na suszarni fluidalnej,
 • brak zabezpieczeń przeciwwybuchowych na wielu filtrach odpylających,
 • brak efektywnych metod zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń ferrytycznych (np. śrub, nakrętek itp.) do urządzeń mielących,
 • brak co najmniej dorocznych szkoleń personelu w zakresie źródeł zapłonu oraz utrzymania czystości w zakładzie,
 • braki w zakresie uziemień elektrostatycznych,
 • utrzymanie trzech młynów niezgodne z zaleceniami producenta (głównie w kwestii okresowych przeglądów, czyszczenia i smarowania),
 • brak programu utrzymania porządku, który wskazywałby częstotliwość oraz metody, które w najlepszy sposób zapobiegały by gromadzeniu się na urządzeniach i elementach konstrukcji budynku, palnego pyłu,
 • do czyszczenia urządzeń i elementów konstrukcji budynku używano sprężonego powietrza, co powodowało tworzenie się atmosfery wybuchowej,
 • brak natychmiastowych działań w stosunku do niewydajnych lub nieprawidłowo działających instalacji odpylania.

OSHA na 19 wykroczeń, które podzieliła na dwie kategorie:

 • rozmyślne – pracodawca świadomie nie spełnił wymogu prawnego lub pozostawał obojętny w stosunku do bezpieczeństwa pracowników,
 • poważne – zagrożenie w miejscu pracy, o których pracodawca nie wiedział, ale które mogą doprowadzić do wypadku z prawdopodobnym skutkiem śmiertelnym lub poważnych obrażeń fizycznych.

Większość z 19 wykroczeń zostało zaklasyfikowanych jako rozmyślne.

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172