134 mln odszkodowania za wybuch w filtrze odpylającym pył drzewny. Winni producenci instalacji odpylania, zabezpieczeń oraz właściciel zakładu

Wybuch w zakładzie Georgia-Pacific, który produkuje płyty sklejkowe ranił 7 osób. Dwie z nich zmarły. Do zdarzenia doszło w marcu 2014. 11 kwietnia 2018 sąd ogłosił wynik w sprawie z powództwa jednego z poszkodowanych. Za winnych zdarzenia uznane zostały trzy firmy.

Jak wskazano „Pomimo ryzyka wybuchu i deflagracji, które wynikało z obecności w procesie wysoce łatwopalnego pyłu oraz iskier, instalacja odpylająca, w tym system wykrywania i gaszenia iskier, nie spełniały licznych standardów branżowych ustanowionych przez National Fire Protection Association i FM Global.”

Sąd winą za zdarzenie obarczył trzy firmy, które mają wypłacić powodowi odszkodowanie w łącznej kwocie 134 mln złotych (39,7 mln dolarów):

  • producent instalacji odpylającej (51% kwoty)
  • producent systemu wykrywania i gaszenia iskier (26% kwoty)
  • Georgia-Pacific – zakład produkcyjny, w którym doszło do wybuchu (23% kwoty)

Adwokaci producenta instalacji odpylania oraz systemu wykrywania i gaszenia iskier w swojej linii obrony chcieli wykazać, iż winowajcą tragedii jest firma Georgia-Pacific. Wskazywano tu na brak szkoleń osób obsługujących instalację odpylania oraz brak odpowiednich przeglądów systemu.

Komentarz eksperta

Jak tłumaczy Bartosz Wolff, prezes GRUPY WOLFF oraz wieloletni praktyk w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, systemy wykrywania i gaszenia iskier są powszechnie stosowane w przemyśle. Szczególnie dużą popularność zdobyły w branży drzewnej, gdzie stosuje się je na kanałach zanieczyszczonego powietrza układów odpylających oraz na zasypach silosów. Ich rolą jest niedopuszczenie do przedostania się iskier do wnętrza wspominanych urządzeń, co ma je chronić przed wybuchem. Ich skuteczność jest stosunkowo wysoka, jednak trzeba mieć świadomość, że systemy prewencyjne, do jakich należy zaliczyć wykrywanie i gaszenie iskier, mogą zawieść. Tak było w tym przypadku.

Trafioną analogią może tu być samochód, który również wyposaża się w różne układy zmniejszające ryzyko wypadku. Mimo to nie jesteśmy w stanie ich całkowicie wyeliminować. Stąd tak ważne są systemy niwelujące ich skutki. W autach są to m.in. poduszki powietrzne. W instalacjach przemysłowych zagrożonych wybuchem taką poduszką powietrzną są panele odciążające wybuch, bezpłomieniowe układy odpowietrzające oraz systemy tłumienia i odcinania wybuchu.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie