Uziemienie cysterny

Uziemienie cysterny

Uziemienie cysterny ma za zadanie odebrać z jej konstrukcji ładunki elektrostatyczne, które powstają m.in. w czasie napełniania bądź opróżniania cysterny. Do uziemiania cystern powinny być stosowane systemy wraz z monitoringiem stanu uziemienia. Rozwiązanie to monitoruje w sposób ciągły stan uziemienia tj. czy:

 • uziemienie cysterny zostało wykonane w sposób skuteczny tj. czy klamra przewodu uziemiającego została podpięta do elementu cysterny, który umożliwia odbiór ładunków z całej jej konstrukcji, a zęby klamry przebiły się przez zanieczyszczenia, rdzę lub farbę
 • bednarka, do której podpięty jest system zapewnia prawidłowe odprowadzenie ładunków do ziemi
 • przewód uziemiający cysternę nie posiada uszkodzeń, które uniemożliwiają właściwy odbiór ładunków elektrostatycznych

W przypadku nie spełnienia jednego z powyższych punktów system nie zezwoli na rozpoczęcie procesu co będzie sygnalizowane czerwonym światłem. W przypadku prawidłowo wykonanego uziemienia system zasygnalizuje to pulsującym zielonym światłem.

Jak prawidłowo uziemić cysternę

Uziemienie cysterny z systemem monitorującym

Oferowane przez nas systemy uziemiania cystern ze stałym monitoringiem jego stanu zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Rozwiązanie to pracuje aktualnie w setkach polskich zakładów przemysłowych oraz baz paliwowych. System nie zezwoli na rozpoczęcie procesu jeśli:

 • klamra zostanie podpięta do obiektu o innej pojemności elektrycznej niż cysterna
 • klamra zostanie podpięta do elementu cysterny, który nie zapewnia odbioru ładunków z całej jej konstrukcji, np. jest odizolowany od podwozia uszczelką lub farbą
 • klamra uziemiająca nie będzie miała właściwego kontaktu z elementem cysterny (np. będzie on zabrudzony, pokryty rdzą lub farbą)
 • przewód uziemiający będzie uszkodzony
 • system nie będzie podpięty do bednarki w sposób zapewniający odprowadzenie ładunków elektrostatycznych

Uziemienie cysterny

Uziemienie cysterny drogowej

Skąd będę widzieć czy cysterna jest uziemiona prawidłowo

System posiada w budowane diody LED, które informują operatora poprzez czerwone oraz zielone światło czy uziemienie zostało wykonane prawidłowo.

Styki bezpotencjałowe

Dodatkowo jednostka monitorująca uziemienie cysterny jest wyposażona w dwa styki bezpotencjałowe, które można wykorzystać do:

 • uruchomienia/zatrzymania pompy
 • otwarcia/zamknięcia zaworu
 • włączenia/wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej
 • uruchomienia/zatrzymania dowolnego urządzenia elektrycznego

Uziemienia cystern – na co jeszcze zwrócić uwagę

Klamra uziemiająca cysterny

Porządna, wytrzymała klamra o dużej sile nacisku zębów, którą jednocześnie jesteśmy w stanie ścisnąć jedną ręką. Dodatkowo warto sprawdzić czy istnieje możliwość szybkiej i bezpiecznej wymiany klamry w strefie zagrożenia wybuchu. W naszym przypadku klamra jest wyposażona w bezpieczną szybkozłączkę oraz posiada certyfikaty ATEX, FM oraz IECEx.

Niezwykle twarde i ostre zęby klamry, które bez problemu przebiją się przez warstwę zanieczyszczeń, rdzy czy farby. W przypadku naszego systemu uziemienia dla cystern zęby są wykonane z węglika wolframu – jednego z najtwardszych przewodzących materiałów. Gwarantuje to nie tylko skuteczne uziemienie ale także długotrwałą pracę. Dodatkowo zęby są wymienne, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany całej klamry gdy się stępią.

jednostka monitorująca uziemienie cysterny

Jednostka monitorująca posiadać styki bezpotencjałowe, które umożliwią nam sterowanie pompą czy zaworem. Takie rozwiązanie pozwala rozpocząć proces tylko w przypadku prawidłowo wykonanego uziemienia oraz zatrzymać go w przypadku utraty uziemienia. System powinien  weryfikować prawidłowość podpięcia klamry, stan kabla uziemiającego oraz jakość połączenia z bednarką.

Przewód uziemiający cysterny

Przewód uziemiający, który łączy jednostkę monitorującą z klamrą uziemiającą musi być wytrzymały zarówno na czynniki mechaniczne, jak np. tarcie o ziemię, oraz na wpływ substancji chemicznych. W przypadku naszego systemu, przewód posiada osłonę z bardzo wytrzymałego hetrylu co gwarantuje jego długą i niezawodną pracę. Dodatkowo materiał ten zapewnia rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Dzięki bezpiecznym szybkozłączkom możliwa jest łatwa wymiana przewodu także w strefie zagrożonej wybuchem.

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.