Strefy Zagrożenia Wybuchem

Zakres wykonywanych prac

 • klasyfikacja rodzaju oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem wynikających z obecności palnych pyłów, gazów, par cieczy oraz mieszanin hybrydowych;
 • klasyfikacja rodzaju oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem na etapie projektowym, w celu eliminacji błędnych założeń oraz doboru urządzeń i osprzętu we właściwym wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • weryfikacja wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem, z uwagi na zmiany wprowadzone w obrębie przedmiotowej instalacji procesowej, mające istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa wybuchowego;
 • analiza stanu obecnego oraz opracowanie koncepcji zmiany rodzaju wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem oraz ograniczenia ich zasięgu (wzrost bezpieczeństwa; ograniczenie kosztów zakupu urządzeń).
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

Jednym z podstawowych działań, które muszą zostać podjęte przez Zakład (pracodawcę) na terenie, którego występują palne i wybuchowe pyły, gazy, pary palnych cieczy, mgły i mieszaniny hybrydowe jest określenie rodzaju i zasięgu stref zagrożonych wybuchem (strefy dla palnych pyłów: 20, 21 i 22 a dla palnych gazów i par cieczy: 0, 1 i 2). Wymaga to, między innymi, oszacowania częstotliwości emisji substancji palnej do otoczenia z aparatów i urządzeń instalacji procesowej jak i częstotliwości jej obecności wewnątrz urządzeń procesowych.

Opis naszych działań

Zespół naszych inżynierów wykonuje kompleksowe działania związane z dostosowaniem zakładów przemysłowych do wymogów tzw. dyrektywy ATEX (przeniesionej na grunt polski Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej).

Do głównych zadań w tym zakresie należy klasyfikacja rodzaju oraz wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia wybuchem. Jest to jedno z kluczowych, a zarazem najważniejszych działań jakie należy podjąć w celu zapewnienia właściwego, wymaganego prawnie poziomu bezpieczeństwa wybuchowego w zakładach przemysłowych. Oferujemy możliwość określenia i wyznaczenia zasięgu stref zagrożonych wybuchem jak i wykonanie weryfikacji poprawności stref już uprzednio wytyczonych a także przeprowadzenia kontroli poprawności doboru urządzeń mechanicznych i elektrycznych pod kątem ich pracy w wyznaczonych strefach.

Pobierz PDF: Dekonstrukcja bezpieczeństwa wybuchowego

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

Pobierz darmowy PDF

Co zyskasz dodatkowo:

 • dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX
 • merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
 • informacje o darmowych szkoleniach online
 • darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej

Podstawy prawne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej […] pracodawca dzieli przestrzenie zagrożone wybuchem na strefy, klasyfikując je na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery wybuchowej jako: strefa 0, strefa 1, strefa 2, strefa 20, strefa 21, strefa 22.

Ten sam dokument nakłada na pracodawcę obowiązek posiadania dokumentu Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172
NOWE
DARMOWE MATERIAŁY
Tylko praktyczne spojrzenie; zero "suchej" teorii:
 • przypominamy o tym, o czym wielu zapomina
 • na rzeczywistych przykładach omawiamy błędy, ale i to, jak na co dzień postępować prawidłowo zgodnie z Dyrektywą ATEX
 • dokument współtworzony z czytelnikami
Wykorzystaj dane i argumenty do swojej prezentacji:
 • poznaj przyczyny i skutki wybuchów w różnych branżach
 • jak do bezpieczeństwa wybuchowego podchodzą inne firmy?
 • jak analizować koszty i korzyści projektu zapewnienia bezpieczeństwa wybuchowego?