Inwentaryzacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych pracujących w strefach Ex – weryfikacja certyfikatów ATEX

Wraz z upływem czasu w wyniku prowadzonych prac remontowych, modernizacji i dokumentacja techniczna instalacji procesowej zazwyczaj staje się niekompletna lub znacząco odbiega od stanu faktycznego. Sytuacja taka utrudnia, a w pewnych momentach praktycznie uniemożliwia modernizację instalacji czy jej przebudowę. Proponujemy naszym Klientom wykonanie inwentaryzacji pojedynczych urządzeń przemysłowych lub wykonanie kompleksowej inwentaryzacji instalacji procesowych.

Inwentaryzacja instalacji procesowej, w zależności od potrzeb powinna uwzględniać:

 • pomiary gabarytowe urządzeń,
 • pomiary rzeczywistej grubości ścianek urządzeń, rurociągów, itp.,
 • obliczenia aktualnej wytrzymałości konstrukcyjnej urządzeń i aparatów,
 • weryfikację doboru urządzeń i zabezpieczeń pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego,
 • opracowanie rysunków 2D, modeli 3D lub szczegółowego projektu wykonawczego,
 • opracowanie raportu wraz z wytycznymi w zakresie poprawy wydajności, skuteczności lub bezpieczeństwa instalacji.

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI
Inwentaryzacja urządzeń pracujących w Strefach Ex

Jak działamy?

W zależności od celu, inwentaryzacja może mieć różny poziom szczegółowości. Na przykład jej podstawowa wersja obejmuje wymiarowanie gabarytowe poszczególnych elementów instalacji (urządzenia przemysłowe, kanały, rurociągi, koryta, taśmociągi, przesypy itp.) oraz wykonanie rysunków 2D. Natomiast wersja rozszerzona może obejmować pomiar rzeczywistej grubości ścianek oraz obliczenia aktualnej wytrzymałości konstrukcyjnej poszczególnych urządzeń, jak również rurociągów, silosów. Istnieje również możliwość opracowania kompletnych projektów wykonawczych oraz modeli 3D, które w znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają remonty oraz przebudowy instalacji.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172