O firmie

W 2009 roku do życia powołana zostaje spółka ATEX, będąca częścią GRUPY WOLFF. Jej główny obszar działalności to zarządzanie bezpieczeństwem wybuchowym zakładów przemysłowych zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/92/WE i odpowiedniego rozporządzenia polskiego w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Zakres działań firmy ATEX m.in. obejmuje:

 1. wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu
 2. wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem EX
 3. wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 4. wykonanie badania HAZOP
 5. przeprowadzenie szkolenia ATEX
 6. wdrożenie systemu przeciwwybuchowego
 7. doradztwo techniczne ATEX
 8. wykonanie audytu i ekspertyzy ATEX
 9. inwentaryzację urządzeń pracujących w Strefach Ex
 10. wsparcie podczas procedury certyfikacji urządzeń ATEX i CE
 11. wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 12. wykonanie instrukcji ochrony przed elektrycznością statyczną

Od początku istnienia firmę ATEX wyróżnia wysoki poziom wiedzy praktycznej oraz doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Know-how czerpane z wiedzy eksperckiej założycieli przedsiębiorstwa oraz wieloletniej praktyki działu zabezpieczeń przeciwwybuchowych firmy TESSA zapewnia wysoki poziom wykonywanych prac i opracowań. Fakt ten szybko dostrzegł przemysł co przełożyło się na sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa.

Dziś, dzięki ścisłej współpracy obu firm nasi kontrahenci otrzymują kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego – od wykonania projektu systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych, przez jego instalację i uruchomienie, do sporządzenia powykonawczej Oceny Ryzyka Wybuchu. Gwarantuje to najwyższy poziom i spójność wykonywanych prac.

Polityka jakości

POLITYKA-JAKOSCI-ATEX