O firmie

W 2009 roku do życia powołana zostaje spółka ATEX, będąca częścią GRUPY WOLFF. Jej główny obszar działalności to zarządzanie bezpieczeństwem wybuchowym zakładów przemysłowych zgodnie z wymogami dyrektywy 1999/92/WE i odpowiedniego rozporządzenia polskiego w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Stawiamy na jakość

ISO 9001:2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKŚCIĄ

Od początku naszego istnienia zakładamy budowę silnej polskiej marki, opartej na wieloletnim doświadczeniu. Naszą misją jest głównie szerzenie kultury bezpieczeństwa technicznego w zakładach, w których występują substancje palne i wybuchowe. Ponadto, naszym celem jest upowszechnianie aktualnej wiedzy o zagrożeniach spowodowanych m.in. przez magazynowanie, przetwarzanie, transport substancji niebezpiecznych.

Zakres działań firmy ATEX m.in. obejmuje:

 1. wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu
 2. wyznaczenie strefy zagrożenia wybuchem EX
 3. wykonanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 4. wykonanie badania HAZOP
 5. przeprowadzenie szkolenia ATEX
 6. wdrożenie systemu przeciwwybuchowego
 7. doradztwo techniczne ATEX
 8. wykonanie audytu i ekspertyzy ATEX
 9. inwentaryzację urządzeń pracujących w Strefach Ex
 10. wsparcie podczas procedury certyfikacji urządzeń ATEX i CE
 11. wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 12. wykonanie instrukcji ochrony przed elektrycznością statyczną
 13. badanie parametrów wybuchowości pyłów, gazów i cieczy

Od początku istnienia firmę ATEX wyróżnia wysoki poziom wiedzy praktycznej oraz doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. Know-how czerpane z wiedzy eksperckiej założycieli przedsiębiorstwa oraz wieloletniej praktyki działu zabezpieczeń przeciwwybuchowych firmy TESSA zapewnia wysoki poziom wykonywanych prac i opracowań. Fakt ten szybko dostrzegł przemysł co przełożyło się na sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa.

Dziś, dzięki ścisłej współpracy obu firm nasi kontrahenci otrzymują kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego – od wykonania projektu systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych, przez jego instalację i uruchomienie, do sporządzenia powykonawczej Oceny Ryzyka Wybuchu. Gwarantuje to najwyższy poziom i spójność wykonywanych prac.

Certyfikat ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKŚCIĄ

Polityka jakości

POLITYKA-JAKOSCI-ATEX