Ostatnie nasze realizacje

Szkolenia ATEX

Główna tematyka specjalistycznych szkoleń ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego (szczegółowy wykaz tematów znajduje się poniżej). W ramach szkoleń omawiane są najważniejsze zagadnienia wynikające z tzw. dyrektyw ATEX. Uzupełnieniem głównej problematyki szkolenia jest omówienie podstaw prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Oferta szkoleń ATEX przewiduje możliwość uczestnictwa w szkoleniach otwartych, wedle konkretnie ustalonego programu, bądź zamkniętych, dostosowanych do specyfiki danego zakładu produkcyjnego lub organizacji.

KONTAKT - SZKOLENIA

Szkolenia ATEX

1. SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia otwarte ATEX przeprowadzane są według konkretnie ustalonego programu. Odbywają się w określonym terminie i miejscu, w grupach do 20 osób. Główna tematyka specjalistycznych szkoleń ATEX obejmuje zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego oraz procesowego, skupiając się na zagrożeniach, jakie wynikają z obecności w procesie palnych pyłów, gazów i par.

Dla kogo?

Oferta szkolenia skierowana jest do wszystkich pracowników, którzy mogą mieć styczność w miejscach pracy z pyłowymi atmosferami wybuchowymi; kadra managerska, specjaliści BHP, projektanci.
Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z wykazem omówionych tematów.

Szkolenie ATEX [pyły, gazy, pary]

Kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa wybuchowego w przemyśle na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów.

24.01.17 – Kraków | 22.03.17 – Poznań | 21.06.17 – Łódź

Sprawdź program i cenę

Szkolenie ATEX [pyły]

Szkolenie oraz pokaz wybuchów na żywo skupiające się na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie produkcyjnym palnych i wybuchowych pyłów. Szkolenie na bazie obowiązujących przepisów prawa oraz praktycznych przykładów.

22.02.17 – Wrocław | 26.04.17 – Olsztyn

Sprawdź program i cenę

Szkolenie ATEX [pyły + pokaz wybuchów]

Szkolenie skupiające się na zagrożeniach wynikających z obecności w procesie produkcyjnym palnych i wybuchowych pyłów. Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz praktyczne przykłady.

23.02.17 – Wrocław | 27.04.17 – Olsztyn

Sprawdź program i cenę

2. SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie o charakterze zamkniętym są organizowane dla danego przedsiębiorstwa lub organizacji. Duża elastyczność takiego rozwiązania umożliwia lepsze dopasowanie zakresu tematycznego, terminu oraz miejsca szkolenia do wymogów zleceniodawcy.

Dla kogo?

Oferta szkoleń zamkniętych skierowana jest do firm produkcyjnych i magazynujących, na terenie których występują palne pyły, gazy, pary lub mieszaniny hybrydowe (kadra kierownicza, inżynierowie utrzymania ruchu, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w firmie), firm ubezpieczeniowych i rzeczoznawców, oraz organizacji państwowych.

Temat:

Szkolenie ATEX [dostosowane do Twoich potrzeb] – szkolenie to realizowane jest w oparciu o szeroką listę tematów, a jego ostateczny kształt ustalany jest ze zleceniodawcą.

Termin i miejsce:

Zarówno termin jak i miejsce ustalamy indywidualnie.

Sprawdź program i cenę

Wyślij zapytanie ofertowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

E-mail (wymagane)

Telefon (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik