Ostatnie nasze realizacje

Badania HAZOP – analiza bezpieczeństwa instalacji procesowych

Zakres wykonywanych prac

  • organizacja grupy ekspertów zdolnych do przeprowadzenia badania HAZOP instalacji przemysłowych z różnych gałęzi przemysłu;
  • realizacja kompleksowego badania HAZOP zakończonego wydaniem szczegółowego raportu (z uwzględnieniem zagrożeń jakie mogą wystąpić w obrębie badanej instalacji, scenariuszy awaryjnych oraz zaleceń mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI
Badania HAZOP

HAZOP

W zarządzaniu ryzykiem instalacji przemysłowych istotne znaczenie mają metodyczne i ukierunkowane badania, które pozwalają zidentyfikować źródła zagrożeń oraz opracowywać scenariusze zdarzeń awaryjnych. Do realizacji tego celu stosuje się m.in. badanie HAZOP (ang. Hazard and operability studies – pol. Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych). Badanie tego typu zakończone jest raportem, który uwzględnia zagrożenia występujące na instalacji, scenariusze zdarzeń awaryjnych oraz zalecenia mające na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Charakterystyczną cechą techniki HAZOP jest sesja badawcza (sesja analityczna), którą realizuje interdyscyplinarny zespół na czele z analitykiem, który przewodniczy badaniu. Zespół badawczy tworzą projektanci i użytkownicy instalacji z dziedzin związanych z analizowanym procesem (technolog, mechanik, automatyk, elektryk). Podstawowym celem analizy jest uzyskanie wyników spójnych z aktualną wiedzą praktyczną o budowie i działaniu instalacji.

Kiedy realizuje się badanie HAZOP

Badanie HAZOP jest realizowane zarówno na etapie projektu technologicznego (identyfikacja problemów operacyjnych i wskazanie dodatkowych środków ochronnych), jak i na etapie eksploatacji oraz modernizacji instalacji (w celu identyfikacji scenariuszy prowadzących do awarii i wskazania działań zapobiegawczych, ochronnych i przeciwdziałającym przewidywanym skutkom).

Raport z HAZOP

Zasadniczym celem raportu z badania HAZOP jest identyfikacja zagrożeń oraz scenariuszy awaryjnych wraz z ich oceną dokonaną przez zespół w trakcie sesji oraz podsumowanie wniosków stanowiących przesłanki do wdrożenia dodatkowych środków ochronnych lub dokonania zmian w projekcie/instalacji.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik