Badania HAZOP – analiza bezpieczeństwa instalacji procesowych

Zakres wykonywanych prac

 • organizacja grupy ekspertów zdolnych do przeprowadzenia badania HAZOP instalacji przemysłowych z różnych gałęzi przemysłu;
 • realizacja kompleksowego badania HAZOP zakończonego wydaniem szczegółowego raportu (z uwzględnieniem zagrożeń jakie mogą wystąpić w obrębie badanej instalacji, scenariuszy awaryjnych oraz zaleceń mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa.
Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

Badania HAZOP

HAZOP

W zarządzaniu ryzykiem procesowym instalacji przemysłowych istotne znaczenie ma przeprowadzenie badań, które pozwolą na pełną identyfikację źródeł zagrożeń i analizę możliwych scenariuszy zdarzeń awaryjnych. Do realizacji tego celu – oceny ryzyka procesowego oferujemy badanie HAZOP (ang. Hazard and Operability Studies – Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych).

Charakterystyczną cechą analizy HAZOP jest sesja analityczna, podczas której badanie wykonywane jest przez interdyscyplinarny zespół złożony z projektantów i użytkowników instalacji (technologa, mechanika, automatyka, elektryka).

Kiedy realizuje się badanie HAZOP

Badanie HAZOP jest zalecane do stosowania zarówno na etapie tworzenia projektu procesowego (identyfikacja problemów operacyjnych i wskazanie dodatkowych środków ochronnych), jak i na etapie eksploatacji oraz modernizacji instalacji (identyfikacji scenariuszy możliwych stanów awaryjnych i wskazanie działań zapobiegawczych).

Raport z HAZOP

Zasadniczym celem raportu, z badania HAZOP, jest opracowanie wniosków stanowiących przesłanki do wdrożenia dodatkowych środków ochronnych lub nawet dokonania zmian w projekcie technologicznym instalacji.

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172