Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego (DSBW) dla czterech instalacji odpylających w branży farmaceutycznej

W najbliższym czasie dla klienta z branży farmaceutycznej GRUPA WOLFF zrealizuje kompleksową modyfikację czterech instalacji odpylających suszarnie pracujące w strefach wybuchowości 21 i 22. Działania wchodzące w zakres projektu tworzą tzw. Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego (DSBW).

Zakres prac, jakie wykona GRUPA WOLFF, obejmować będzie:

  • przeprowadzenie audytu ATEX i technicznego, sprawdzających wykonalność inwestycji,
  • wykonanie wstępnego projektu modyfikacji instalacji odpylania wraz z zabezpieczeniami HRD dla jednostek filtracyjnych pracujących z mieszaniną pyłów i rozpuszczalnikami farmaceutycznymi,
  • inwentaryzację, modelowanie oraz obliczenia wytrzymałości konstrukcyjnej,
  • wykonanie projektu wzmocnień dla instalacji odpylającej,
  • dostawę, montaż i uruchomienie systemu tłumienia i odsprzęgania wybuchu,
  • wykonanie wzmocnień instalacji oraz wymianę rurociągów,
  • modyfikację i rozbudowę AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki),
  • powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu instalacji.

ZAKRES PRAC: kompleksowa modyfikacja czterech instalacji odpylających

LOKALIZACJA: Polska, woj. wielkopolskie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka? Sprawdź naszą pełną ofertę w tym zakresie:

DSBW – DEDYKOWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO

lub skontaktuj się z nami

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie