Ocena Ryzyka Wybuchu oraz Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla instalacji transportu, mieszania i dyspersji proszku w substancji płynnej

Ocena Ryzyka Wybuchu oraz Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla instalacji transportu, mieszania i dyspersji proszku w substancji płynnej

Dla jednego z wiodących na świecie producentów i dostawców powłok malarskich, specjaliści ze spółki ATEX wykonali Ocenę Ryzyka Wybuchu oraz Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Opracowania zostały zrealizowane w celu spełnienia wymogów prawa polskiego oraz unijnego dla instalacji transportu, mieszania i dyspersji proszku w substancji płynnej, znajdującej się na terenie hali produkcyjnej. Ocenie zostały poddane następujące elementy instalacji:

 • urządzenie dyspergujące,
 • mieszalnik stacjonarny,
 • czujnik temperatury komory dyspergowania,
 • otwarty pojemnik z substancją sypką,
 • wąż elastyczny zakończony lancą do transportu substancji sypkiej,
 • węże elastyczno-kompozytowe,
 • dwa zawory pneumatyczne, sterowane elektrycznie,
 • zawory ręczne, zawory spustowe.

Praca instalacji przebiega w układzie cyrkulującym, wykonanym w sposób szczelny.

Wykonana Ocena Ryzyka pozwoliła na zdefiniowanie stanu bezpieczeństwa analizowanej instalacji. W opracowanym DZPW zostały wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem, a także zarekomendowano odpowiednie zalecenia, w celu poprawy bezpieczeństwa w obszarze miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

ZAKRES PRAC: opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu oraz Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla instalacji transportu, mieszania i dyspersji proszku w substancji płynnej

LOKALIZACJA: Polska, woj. wielkopolskie

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
 • Praktyczna wiedza poparta przykładami
 • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
 • Unikalne materiały wideo
 • Wskazówki i rady ekespertów