Audyt ATEX dla zakładu produkującego żywność

Na zlecenie lidera w przemyśle spożywczym, specjaliści ze spółki ATEX wykonali Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego zakładu produkcyjnego pod kątem możliwości ograniczenia stref zagrożenia wybuchem wyznaczonych wokół urządzeń produkcyjnych, zlokalizowanych wewnątrz zamkniętych pomieszczeń/hal zakładu.

Ocenie poddane zostały karty charakterystyki substancji niebezpiecznych we wszystkich obszarach oraz protokoły z badań parametrów zapalności i wybuchowości pyłów palnych. Audyt został wykonany dla instalacji technologicznych i stanowisk ładowania akumulatorów, zlokalizowanych w następujących obszarach zakładu:

  • trzy wydziały produkcyjne,
  • magazyn surowców,
  • magazyn gotowych produktów.

Efektem końcowym audytu było wydanie raportu określającego dalsze kierunki w celu eliminacji bądź ograniczenia stref zagrożenia wybuchem (21, 22 albo 2), wyznaczonych na zewnątrz urządzeń, aparatów procesowych lub innego typu wyposażenia instalacji technologicznych, a także na stanowiskach ładowania akumulatorów. Zaproponowane zostały rozwiązania techniczne oraz niezbędne środki organizacyjne mające na celu ograniczenie występującego zapylenia i tym samym ograniczenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem.

Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o następujące rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2203).

ZAKRES PRAC: Audyt Bezpieczeństwa Wybuchowego dla zakładu produkującego żywność

LOKALIZACJA: Polska, woj. wielkopolskie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie