Opracowanie wytycznych z zakresu ATEX dla projektu instalacji naukowo-badawczej oraz adaptacji pomieszczenia do przeprowadzania badań

Opracowanie wytycznych z zakresu ATEX dla projektu instalacji naukowo-badawczej oraz adaptacji pomieszczenia do przeprowadzania badań

Na zlecenie jednego z małopolskich uniwersytetów wykonano opracowanie z zakresu ATEX dla projektu instalacji naukowo-badawczej oraz adaptacji pomieszczenia do przeprowadzania badań. Opracowanie obejmowało określenie wymagań z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, jakie powinny być spełnione przez pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia procesów badawczych z wykorzystaniem gazów palnych (metanu i mieszaniny 5%H2 w argonie). Analizie poddany został projekt aparatury naukowo-badawczej, z uwzględnieniem charakterystyki procesu badawczego. Ponadto oceniono warunki techniczno-budowlane i użytkowe pomieszczenia pod kątem zakwalifikowania go jako pomieszczenia zagrożonego wybuchem. W ramach przeprowadzonego opracowania określono prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych oraz wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem, z oszacowaniem ich zasięgu.

ZAKRES PRAC: opracowanie wytycznych ATEX z wyznaczeniem stref zagrożonych wybuchem

LOKALIZACJA: Polska, woj. małopolskie