Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów bezpieczeństw wybuchowego i procesowego

W ramach kontraktu z wiodącym w Europie producentem wyposażenia łazienek, GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace polegające na dostosowaniu zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

Inwestor w procesie produkcji stosuje między innymi żywice poliestrowe, z których wydzielają się palne i wybuchowe opary styrenu (temperatura zapłonu styrenu w warunkach normalnych wynosi 31°C). Wdychanie styrenu może mieć również negatywny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie ludzi. Powoduje on m.in. podrażnienia dróg oddechowych, oczu i skóry, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia narządów lub śmierci. Z tych względów konieczne było podjęcie odpowiednich działań mających zniwelować wymienione zagrożenia.

Ponadto stosowana technologia wymaga, aby w finalnym etapie produkcji umywalki, brodziki i wanny były poddawane szlifowaniu. Powoduje to powstawanie dużej ilości pyłu, który z jednej strony jest przyczyną problemów z utrzymaniem czystości na zakładzie, a z drugiej stwarza ryzyko wybuchu, co zostało potwierdzone stosownymi badaniami (badania parametrów wybuchowości pyłów).

Zagrożenie wybuchowe w obrębie przedmiotowego zakładu produkcyjnego powoduje również obecność acetonu, który wykorzystuje się jako środek czyszczący. Zagrożenie to jest odpowiednio niższe niż w powyższych przypadkach, co w głównej mierze wynika z faktu, iż substancja ta jest obecna na halach produkcyjnych w stosunkowo niewielkich ilościach.

Ze względu na szeroki zakres problemów, jakie występowały na zakładzie, inżynierowie GRUPY WOLFF zalecili, aby w pierwszej kolejności sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW). Za jego realizację odpowiedzialna była spółka ATEX. Dokument ten precyzyjnie wskazał kluczowe punkty instalacji, które wymagają działań w pierwszej kolejności. Realizacja zaleceń wynikających z DZPW pozwoli osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa wybuchowego na terenie zakładu.

Na podstawie opracowanego DZPW GRUPA WOLFF wykona:

 • dokumentację projektową (projekt wykonawczy), której celem będzie dostosowanie wentylacji przemysłowej pomieszczeń lakierni i szlifierni, instalacji odpylania urządzeń szlifierskich oraz instalacji centralnego odkurzania do wymogów dyrektywy Atex,
 • dobierze, dostarczy oraz zamontuje, a następnie uruchomi wymienione w powyższym punkcie instalacje zgodnie z projektem. Ze względu na palny i wybuchowy charakter pyłów i gazów powstających w procesie, wszystkie zastosowane urządzenia będą zgodne z opracowanymi wcześniej wytycznymi.

ZAKRES PRAC: kompleksowe prace polegające na dostosowaniu zakładu produkcyjnego do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172