Kompleksowe dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

W ramach kontraktu z wiodącym w Europie producentem wyposażenia łazienek, GRUPA WOLFF realizuje kompleksowe prace polegające na dostosowaniu zakładu produkcyjnego do wymogów w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego.

Inwestor w procesie produkcji stosuje między innymi żywice poliestrowe, z których wydzielają się palne i wybuchowe opary styrenu (temperatura zapłonu styrenu w warunkach normalnych wynosi 31°C). Wdychanie styrenu może mieć również negatywny wpływ na samopoczucie oraz zdrowie ludzi. Powoduje on m.in. podrażnienia dróg oddechowych, oczu i skóry, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do uszkodzenia narządów lub śmierci. Z tych względów konieczne było podjęcie odpowiednich działań mających zniwelować wymienione zagrożenia.

Ponadto stosowana technologia wymaga, aby w finalnym etapie produkcji umywalki, brodziki i wanny były poddawane szlifowaniu. Powoduje to powstawanie dużej ilości pyłu, który z jednej strony jest przyczyną problemów z utrzymaniem czystości na zakładzie, a z drugiej stwarza ryzyko wybuchu, co zostało potwierdzone stosownymi badaniami (badania parametrów wybuchowości pyłów).

Zagrożenie wybuchowe w obrębie przedmiotowego zakładu produkcyjnego powoduje również obecność acetonu, który wykorzystuje się jako środek czyszczący. Zagrożenie to jest odpowiednio niższe niż w powyższych przypadkach, co w głównej mierze wynika z faktu, iż substancja ta jest obecna na halach produkcyjnych w stosunkowo niewielkich ilościach.

Ze względu na szeroki zakres problemów, jakie występowały na zakładzie, inżynierowie GRUPY WOLFF zalecili, aby w pierwszej kolejności sporządzić Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW). Za jego realizację odpowiedzialna była spółka ATEX. Dokument ten precyzyjnie wskazał kluczowe punkty instalacji, które wymagają działań w pierwszej kolejności. Realizacja zaleceń wynikających z DZPW pozwoli osiągnąć właściwy poziom bezpieczeństwa wybuchowego na terenie zakładu.

Na podstawie opracowanego DZPW GRUPA WOLFF wykona:

  • dokumentację projektową (projekt wykonawczy), której celem będzie dostosowanie wentylacji przemysłowej pomieszczeń lakierni i szlifierni, instalacji odpylania urządzeń szlifierskich oraz instalacji centralnego odkurzania do wymogów dyrektywy Atex,
  • dobierze, dostarczy oraz zamontuje, a następnie uruchomi wymienione w powyższym punkcie instalacje zgodnie z projektem. Ze względu na palny i wybuchowy charakter pyłów i gazów powstających w procesie, wszystkie zastosowane urządzenia będą zgodne z opracowanymi wcześniej wytycznymi.

ZAKRES PRAC: kompleksowe prace polegające na dostosowaniu zakładu produkcyjnego do wymogów bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie