Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla obszarów lakierniczych

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla obszarów lakierniczych

Dla jednego z czołowych światowych producentów m.in. urządzeń przemysłowych, maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych, specjaliści z należącej do GRUPY WOLFF spółki ATEX, wykonają Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla obszarów lakierniczych wchodzących w skład dwóch linii produkcyjnych. Zadanie poprzedzone zostanie wizją lokalną. Ocenie poddane będą kabina natrysku środka antykorozyjnego, pomieszczenie, w którym środek antykorozyjny jest przechowywany oraz magazyny gazów technicznych i magazyny lakiernicze.

Opracowany Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem będzie obejmował:

 • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz substancje,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfer wybuchowych,
 • określenie stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu,
 • weryfikację urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu,
 • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu, analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
 • opracowanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa w zakładzie,
 • opracowanie graficznej dokumentacji wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem.

Zlecenie zostanie wykonane w oparciu o obowiązujące Rozporządzenia polskiego prawa, tj.:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2203).

ZAKRES PRAC: opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla obszarów lakierniczych

LOKALIZACJA: Polska, woj. dolnośląskie

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
 • Praktyczna wiedza poparta przykładami
 • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
 • Unikalne materiały wideo
 • Wskazówki i rady ekespertów