Powykonawcza Ocena Ryzyka Wybuchu dla przenośników ślimakowych

Na zlecenie jednej z małopolskich elektrowni, specjaliści z będącej częścią GRUPY WOLFF spółki ATEX opracowali Powykonawczą Ocenę Ryzyka Wybuchu dla nowo zbudowanych przenośników ślimakowych rewersyjnych. W skład paliwa transportowanego przez objęte oceną przenośniki ślimakowe wchodzą: węgiel kamienny, biomasa agro oraz biomasa leśna. Głównym zadaniem przenośników jest rozdzielenie i transport pyłu paliwowego (węgla kamiennego) do bunkrów paliwowych wybranych kotłów. Ocenę zagrożenia wybuchem i klasyfikacje przestrzeni zagrożonych wybuchem dokonano dla normalnych niezakłóconych stanów pracy przenośników rewersyjnych. Powykonawcza Ocena Ryzyka Wybuchu została opracowana w celu zweryfikowania, czy zabudowane nowe przenośniki ślimakowe rewersyjne spełniają wymogi prawa polskiego i unijnego w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego.

ZAKRES PRAC: opracowanie Powykonawczej Oceny Ryzyka Wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem
LOKALIZACJA: Polska, woj. małopolskie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie