Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

Analiza i ocena ryzyka wybuchu dla projektu filtra odpylającego

W ostatnim czasie do specjalistów ATEX zgłosił się producent urządzeń odpylających, z prośbą o wykonanie Oceny Ryzyka Wybuchu dla nowo projektowanego filtra, który przeznaczony będzie do użytku w zakładach zajmujących się produkcją mebli, płyt wiórowych itp.

Filtr będzie służył do odpylania pyłów powstałych podczas procesów szlifowania, cięcia lub frezowania w urządzeniach przeznaczonych do mechanicznej obróbki drewna. Występowanie zagrożenia wybuchem w obrębie analizowanej instalacji będzie wynikało z obecności mieszaniny pyłu i wiór drzewnych z powietrzem.

Zakres opracowania wykonanego przez specjalistów ATEX obejmował:

 • opracowanie opisu technologicznego projektu filtra wraz z opisem projektu zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
 • identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz substancje,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych,
 • określenie stref zagrożenia wybuchem oraz ich zasięgu,
 • weryfikację urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem,
 • prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu,
 • oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu, analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych,
 • opracowanie zaleceń technicznych i organizacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa.

Zgodnie z projektem filtr zostanie zabezpieczony przed skutkami wybuchu poprzez jeden z systemów zabezpieczenia zaprojektowanych przez GRUPĘ WOLFF, tj. bezpłomieniowe odciążenie wybuchu lub aktywny system tłumienia wybuchu HRD. Jako odprzęganie wybuchu w kierunku kanału zapylonego powietrza zostanie zastosowana klapa zwrotna. Dobór rodzaju i konfiguracji systemu zabezpieczenia przed skutkami wybuchu zostanie przeprowadzony na podstawie danych na temat parametrów zapalności i wybuchowości pyłów stosowanych w docelowym miejscu instalacji filtra.

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
 • Praktyczna wiedza poparta przykładami
 • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
 • Unikalne materiały wideo
 • Wskazówki i rady ekespertów