Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla instalacji beztlenowego oczyszczania ścieków

realizacje-papier

W ramach opracowanego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem analizie i ocenie ryzyka poddane zostały następujące węzły instalacji beztlenowego oczyszczania ścieków: wytwarzanie biogazu podczas procesu beztlenowego, uzdatnianie biogazu (chłodzenie i suszenie), transport gazu do pochodni/flary (wraz z pochodnią), transport biogazu do kotłowni (bez kotłowni).

ZAKRES PRAC: Wizja lokalna, opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla zakładu przemysłowego należącego do międzynarodowego koncernu – jednego ze światowych liderów branży papierniczej

LOKALIZACJA: Polska, woj. mazowieckie