Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla sieci gazu ziemnego

Zakres opracowania obejmuje identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz stosowane substancje, prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, określenie stref zagrożenia wybuchem oraz oszacowanie ich zasięgu, prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu, oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu, analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych.

W dokumencie zostały wyznaczone również strefy zagrożenia wybuchem, a także opracowano zalecenia, w celu poprawy bezpieczeństwa w obszarze analizowanych miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

ZAKRES PRAC: Wizja lokalna, opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla sieci gazu ziemnego w ramach dostosowania, do wymogów prawa polskiego oraz unijnego, określonych obszarów zakładu

LOKALIZACJA: Polska, woj. podkarpackie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie