Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla sieci gazu ziemnego

realizacje-gaz

Zakres opracowania obejmuje identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz stosowane substancje, prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, określenie stref zagrożenia wybuchem oraz oszacowanie ich zasięgu, prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu, oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu, analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych.

W dokumencie zostały wyznaczone również strefy zagrożenia wybuchem, a także opracowano zalecenia, w celu poprawy bezpieczeństwa w obszarze analizowanych miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

ZAKRES PRAC: Wizja lokalna, opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla sieci gazu ziemnego w ramach dostosowania, do wymogów prawa polskiego oraz unijnego, określonych obszarów zakładu

LOKALIZACJA: Polska, woj. podkarpackie

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172