Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla sieci gazu ziemnego

realizacje-gaz

Zakres opracowania obejmuje identyfikację i ocenę zagrożeń stwarzanych przez urządzenia, procesy technologiczne oraz stosowane substancje, prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, określenie stref zagrożenia wybuchem oraz oszacowanie ich zasięgu, prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu, oszacowanie ryzyka, określenie możliwych skutków wybuchu, analiza zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych.

W dokumencie zostały wyznaczone również strefy zagrożenia wybuchem, a także opracowano zalecenia, w celu poprawy bezpieczeństwa w obszarze analizowanych miejsc pracy, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

ZAKRES PRAC: Wizja lokalna, opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem dla sieci gazu ziemnego w ramach dostosowania, do wymogów prawa polskiego oraz unijnego, określonych obszarów zakładu

LOKALIZACJA: Polska, woj. podkarpackie

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów