Ocena Ryzyka Wybuchu dla linii technologicznej do produkcji pieluszek dla dzieci

Ocena Ryzyka Wybuchu dla linii technologicznej do produkcji pieluszek dla dzieci

Specjaliści spółki ATEX, należącej do GRUPY WOLFF, wykonali Ocenę Ryzyka Wybuchu dla linii technologicznej, na której produkowane są pieluszki dla dzieci.

Zleceniodawca wykonał badania wybranych trzech prób pyłów, pobranych z różnych obszarów linii technologicznej. Dla każdej z prób określono parametry wybuchowości. Oznacza to, że wszystkie te pyły (głównie pyły celulozy) mogą tworzyć w mieszaninie z powietrzem atmosferę wybuchową.

W kolejnym kroku określono pełną klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem, wraz z podziałem na strefy. Na podstawie przeprowadzonej oceny autorzy opracowania wystosowali odpowiednie zalecenia, w celu poprawy bezpieczeństwa wybuchowego w obszarze analizowanej instalacji.

ZAKRES PRAC: opracowanie ORW dla linii technologicznej do produkcji pieluch jednorazowego użytku

LOKALIZACJA: Polska, woj. dolnośląskie