Opracowanie analizy zagrożeń operacyjnych wg metodyki HAZOP dla instalacji odazotowania spalin w elektrociepłowni

W ocenie ryzyka procesowego znaczącą rolę odgrywają metodyczne i ukierunkowane badania pozwalające na analizę założeń projektowych i procesów technologicznych pod kątem mogących się pojawić odchyleń parametrów operacyjnych. Dzięki nim można zidentyfikować źródła potencjalnych zagrożeń oraz przygotować scenariusze zdarzeń awaryjnych w obrębie analizowanych instalacji przemysłowych. W tym celu stosuje się tzw. badanie HAZOP (ang. Hazard and operability studies). 

W ostatnim czasie specjaliści ATEX przeprowadzili Analizę Zagrożeń Procesowych i Zdolności Operacyjnych wg metodyki HAZOP dla instalacji odazotowania spalin z użyciem wody amoniakalnej dla projektu instalacji odazotowania spalin z trzech kotłów węglowych w jednej z elektrociepłowni.

Ocenie podlegały następujące węzły instalacji:

 • węzeł rozładunku wody amoniakalnej z cysterny samochodowej do dwóch zbiorników,
 • węzeł dystrybucji reagenta (wody amoniakalnej) do trzech reaktorów (każdy reaktor przypada na jeden z trzech kotłów węglowych),
 • układ przygotowania i wtrysku wody amoniakalnej do reaktorów.

Badanie zakończone zostało raportem, w którym uwzględniono zidentyfikowane potencjalne zagrożenia występujące na instalacji odazotowania spalin z użyciem wody amoniakalnej, scenariusze zdarzeń awaryjnych, ocenę skutków, jakie mogą powstać po zaistnieniu odchyleń w pracy instalacji od założonych parametrów operacyjnych oraz zalecenia mające na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Kiedy realizuje się badanie HAZOP

Badanie HAZOP jest realizowane zarówno na etapie projektu technologicznego (identyfikacja problemów operacyjnych i wskazanie dodatkowych środków ochronnych), jak i na etapie eksploatacji oraz modernizacji instalacji (w celu identyfikacji scenariuszy prowadzących do awarii i wskazania działań zapobiegawczych, ochronnych i przeciwdziałającym przewidywanym skutkom).

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172