Ocena Ryzyka Wybuchu dla linii brykietowania węgla drzewnego

Ocena Ryzyka Wybuchu dla linii brykietowania węgla drzewnego

Eksperci należącej do GRUPY WOLFF spółki ATEX wykonali dla znanego producenta brykietów z węgla drzewnego Ocenę Ryzyka Wybuchu dla linii brykietowania węgla drzewnego na jej etapie projektowym.

Na podstawie udostępnionych założeń projektowych, analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano poszczególne etapy produkcyjne, m.in. transport miału węgla drzewnego, rozładunek, rozdrabnianie zboża, sporządzanie lepiszcza, mieszanie materiału z lepiszczem, brykietowanie, suszenie brykietów, czy pakowanie.

Podstawowym surowcem w produkcji brykietów jest miał węgla drzewnego, dlatego też w obszarze projektowanej instalacji zagrożenie wybuchem będzie wynikało głównie z obecności palnego pyłu węgla drzewnego, który po zmieszaniu z powietrzem może tworzyć atmosferę wybuchową. Oprócz pyłu węgla drzewnego, do powstania atmosfer wybuchowych mogą przyczyniać się również zmieszane z powietrzem pył zbożowy czy też pył peletu drzewnego.

Sporządzona Ocena Ryzyka Wybuchu pozwoliła ustalić, czy założenia koncepcyjne dla projektowanej instalacji spełniają wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. W opracowaniu oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, a także prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Ponadto, eksperci realizujący zadanie udzielili konkretnych wskazówek w zakresie bezpiecznego użytkowania projektowanej instalacji pod względem zagrożenia wybuchem.

Ocena Ryzyka Wybuchu została opracowana m.in. w oparciu o:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2203).

ZAKRES PRAC: opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu dla projektowanej instalacji brykietowania węgla drzewnego

LOKALIZACJA: Polska, woj. łódzkie

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów