Ocena Ryzyka Wybuchu dla linii brykietowania węgla drzewnego

Eksperci należącej do GRUPY WOLFF spółki ATEX wykonali dla znanego producenta brykietów z węgla drzewnego Ocenę Ryzyka Wybuchu dla linii brykietowania węgla drzewnego na jej etapie projektowym.

Na podstawie udostępnionych założeń projektowych, analizie i ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano poszczególne etapy produkcyjne, m.in. transport miału węgla drzewnego, rozładunek, rozdrabnianie zboża, sporządzanie lepiszcza, mieszanie materiału z lepiszczem, brykietowanie, suszenie brykietów, czy pakowanie.

Podstawowym surowcem w produkcji brykietów jest miał węgla drzewnego, dlatego też w obszarze projektowanej instalacji zagrożenie wybuchem będzie wynikało głównie z obecności palnego pyłu węgla drzewnego, który po zmieszaniu z powietrzem może tworzyć atmosferę wybuchową. Oprócz pyłu węgla drzewnego, do powstania atmosfer wybuchowych mogą przyczyniać się również zmieszane z powietrzem pył zbożowy czy też pył peletu drzewnego.

Sporządzona Ocena Ryzyka Wybuchu pozwoliła ustalić, czy założenia koncepcyjne dla projektowanej instalacji spełniają wymogi polskiego i unijnego prawa w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego. W opracowaniu oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, a także prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Ponadto, eksperci realizujący zadanie udzielili konkretnych wskazówek w zakresie bezpiecznego użytkowania projektowanej instalacji pod względem zagrożenia wybuchem.

Ocena Ryzyka Wybuchu została opracowana m.in. w oparciu o:

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. „w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931),
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2203).

ZAKRES PRAC: opracowanie Oceny Ryzyka Wybuchu dla projektowanej instalacji brykietowania węgla drzewnego

LOKALIZACJA: Polska, woj. łódzkie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie