Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

realizacje-unilever

Ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano pracującą instalację przyjęcia, magazynowania i transportu pneumatycznego skrobi oraz żelatyny. Ocena, której celem była identyfikacja zagrożeń występujących w obszarze instalacji, przeprowadzona została dla globalnego producenta produktów spożywczych ale także szeroko pojętej chemii. W ramach prac oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, a także prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Ponadto, wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem.

ZAKRES PRAC: opracowanie oceny ryzyka wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem
LOKALIZACJA: Polska, woj. śląskie