Ocena ryzyka wybuchu instalacji przyjęcia, magazynowania i transportu skrobi i żelatyny

realizacje-unilever

Ocenie ryzyka zagrożenia wybuchem poddano pracującą instalację przyjęcia, magazynowania i transportu pneumatycznego skrobi oraz żelatyny. Ocena, której celem była identyfikacja zagrożeń występujących w obszarze instalacji, przeprowadzona została dla globalnego producenta produktów spożywczych ale także szeroko pojętej chemii. W ramach prac oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia i trwałości atmosfer wybuchowych, a także prawdopodobieństwo uaktywnienia się efektywnych źródeł zapłonu. Ponadto, wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem.

ZAKRES PRAC: opracowanie oceny ryzyka wybuchu wraz z wyznaczeniem stref zagrożenia wybuchem
LOKALIZACJA: Polska, woj. śląskie

Potrzebujesz więcej informacji?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym ekspertem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik

Pobierz przewodnik ATEX

Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów