Audyt ATEX dla bloku biomasowego w elektrowni cieplnej

Na zlecenie elektrowni cieplnej, specjaliści spółki ATEX wykonają Audyt techniczny dotyczący weryfikacji dokumentacji kontroli urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem na bloku biomasowym.

Zakres audytu obejmował będzie przegląd i weryfikację dokumentacji technicznej, instrukcji eksploatacji odnoszących się do kontroli i eksploatacji urządzeń znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem dla części mechanicznej (m.in. przenośniki, przekładnie) oraz elektrycznej (tj. silniki elektryczne, oświetlenie, osprzęt łączeniowy etc.) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Ponadto opracowanie raportu z przeglądu uzupełnione zostanie wnioskami i szczegółowymi wytycznymi do opracowania Kart Kontroli Urządzeń będących w strefach zagrożeń wybuchem dla poszczególnych grup urządzeń.

Podobne zlecenie dotyczące instrukcji prac serwisowych, specjaliści spółki ATEX wykonali pewien czas temu dla kopalni węgla brunatnego. Przedmiotem tejże instrukcji było określenie zasad prowadzenia prac remontowych w obiektach Nawęglania, w których występują strefy zagrożenia wybuchem w czasie pracy urządzeń.

Instrukcja ta objęła następujące prace remontowe:

 • wewnątrz przesypów,
 • wewnątrz zasobników węgla (przykotłowych i szczelinowych),
 • na rurociągach i kanałach odpylania,
 • w komorach filtrów odpylania,
 • na zewnątrz w/w instalacji i obiektów.

W opracowaniu omówiono przyczyny powstania zagrożenia pożarowego, wybuchowego lub innego miejscowego zagrożenia, a także przyczyny rozprzestrzeniania się skutków wybuchu/pożaru. Opisano zobowiązania pracowników do przeprowadzania kontroli po zakończeniu prac remontowych oraz odpowiednie postępowanie ograniczające zagrożenie wybuchem/pożarem. Sprecyzowano również zadania i obowiązki personelu w przypadku wystąpienia wybuchu/ pożaru lub zagrożenia wybuchem.

Często końcowi użytkownicy instalacji produkcyjnych nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu przepisów związanych z bezpiecznym użytkowaniem instalacji w warunkach zagrożenia wybuchem, dlatego też wykonane audyty zapewnią rozpoznanie ewentualnego problemu zagrożenia wybuchem nie tylko w fazie prac projektowych, montażowych i odbiorowych, jak również podczas eksploatowania urządzeń i/lub linii technologicznych.

ZAKRES PRAC: wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Wybuchowego dla bloku biomasowego w elektrowni cieplnej

LOKALIZACJA: Polska, woj. śląskie

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172