Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX) Dyrektywa 94/9/WE

Pobierz PDF: Dekonstrukcja bezpieczeństwa wybuchowego

Nowy, darmowy dokument, który zapewnia tylko praktyczne spojrzenie! Rzeczywiste przykłady z Polski i świata, na których podstawie przypominamy o tym, o czym wielu zapomina. Zero „suchej” teorii.

Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Pobierz przewodnik ATEX

  Pokazujemy błędy, które doprowadziły do prawdziwych tragedii, a także przykłady firm, które postępują zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX USER.

  Co zyskasz dodatkowo:

  ▶ merytoryczne studia przypadków wsparte zdjęciami, a także filmami
  ▶ informacje o darmowych szkoleniach online
  ▶ darmową wiedzę, której nie znajdziesz nigdzie indziej
  ▶ dostęp do najnowszych odcinków podcastu ATEX

  Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii.

  Polskie Normy zharmonizowane

  Według Dziennika Urzędowego UE (2014/C 445/02) z 12.12.2014

  Data aktualizacji – 22.12.2014

  Numer referencyjny PNTytuł PNNumer EN wprowadzonejPierwsza publikacja Dz. Urz.Numer EN zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Uwaga 1
  PN-EN 1010-1+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania
  i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 1: Wymagania wspólne
  EN 1010-1:2004+A1:20102016-04-08
  PN-EN 1010-2+A1:2011Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i konstrukcji maszyn poligraficznych i maszyn do przetwarzania papieru -- Część 2: Maszyny do drukowania i maszyny do lakierowania, łącznie z urządzeniami prepress
  EN 1010-2:2006+A1:20102016-04-08
  PN-EN 1127-1:2019-10
  Dz. Urz. UE L 54
  Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodykaEN 1127-1:20192016-04-08
  PN-EN 1127-2:2014-08Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem -- Część 2: Pojęcia podstawowe i metodologia dla górnictwaEN 1127-2:20142016-04-08
  PN-EN 1755:2016-01Wózki jezdniowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Dodatkowe wymagania dotyczące użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowychEN 1755:20152016-04-08
  PN-EN 1834-1:2002Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze palnych gazów i parEN 1834-1:20002016-04-08
  PN-EN 1834-2:2002Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 2: Silniki grupy I przeznaczone do stosowania w pracach podziemnych zagrożonych występowaniem metanu i/lub palnego pyłuEN 1834-2:20002016-04-08
  PN-EN 1834-3:2002Silniki spalinowe tłokowe -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania i budowy silników przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem -- Część 3: Silniki grupy II przeznaczone do stosowania w atmosferze
  palnych pyłów
  EN 1834-3:20002016-04-08
  PN-EN 1839:2017-02Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i parEN 1839:20172017-06-09EN 1839:2012
  EN 14756:2006
  Uwaga 2.1
  11.01.2018
  PN-EN 1953:2014-02Urządzenia do rozpylania i natryskiwania materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 1953:20132016-04-08
  PN-EN 12581+A1:2012Urządzenia do powlekania -- Urządzenia do powlekania zanurzeniowego i elektrolitycznego ciekłymi organicznymi materiałami powłokowymi -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12581:2005+A1:20102016-04-08
  PN-EN 12621+A1:2012Urządzenia do dostarczania i cyrkulacji materiałów powłokowych pod ciśnieniem -- Wymagania bezpieczeństwaEN 12621:2006+A1:20102016-04-08
  PN-EN 12757-1+A1:2012Mieszalniki materiałów powłokowych -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Mieszalniki stosowane przy renowacji pojazdówEN 12757-1:2005+A1:20102016-04-08
  PN-EN 13012:2012Stacje paliwowe – Konstrukcja i charakterystyka pistoletów paliwowych stosowanych w odmierzaczach paliwaEN 13012:20122016-04-0803.09.2023
  Dz. Urz. UE
  L 83
  PN-EN 13012:2022-02
  Dz. Urz. UE L 83
  Stacje paliwowe -- Konstrukcja i charakterystyka pistoletów paliwowych stosowanych w dystrybutorach paliwaEN 13012:2021 2022-03-10
  PN-EN 13237:2013-04Przestrzenie zagrożone wybuchem -- Terminy i definicje dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchemEN 13237:20122016-04-08
  PN-EN 13616-1:2016-09Urządzenia zapobiegające przepełnieniu dla zbiorników stacjonarnych na paliwa płynne -- Część 1: Urządzenia zapobiegające przepełnieniu z mechanizmem zamykającymEN 13616-1:2016 2016-08-12EN 13616:2004
  Uwaga 2.1
  11.07.2017
  PN-EN 13617-1:2012Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk odmierzaczy, dozowników i dystrybucyjnych jednostek satelitarnychEN 13617-1:20122016-04-0803.09.2023
  Dz. Urz. UE
  L 83
  PN-EN 13617-2:2012Stacje paliwowe -- Część 2: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów zrywnych stosowanych w odmierzaczach i dozownikachEN 13617-2:20122016-04-0803.09.2023
  Dz. Urz. UE
  L 83
  PN-EN 13617-3:2012Stacje paliwowe -- Część 3: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zaworów odcinającychEN 13617-3:20122016-04-0803.09.2023
  Dz. Urz. UE
  L 83
  PN-EN 13617-4:2012Stacje paliwowe -- Część 4: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk złączy obrotowych stosowanych w odmierzaczach i dozownikachEN 13617-4:20122016-04-0803.09.2023
  Dz. Urz. UE
  L 83
  PN-EN 13617-1:2022-02 Dz. Urz. UE L 83Stacje paliwowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i działania pomp odmierzających, dystrybutorów i zdalnych zespołów pompującychEN 13617-1:20212022-03-10
  PN-EN 13617-2:2022-02 Dz. Urz. UE L 83Stacje paliwowe -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i działania zaworów zrywnych stosowanych w pompach odmierzających i dystrybutorachEN 13617-2:20212022-03-10
  PN-EN 13617-3:2022-02 Dz. Urz. UE L 83Stacje paliwowe -- Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i działania zaworów odcinającychEN 13617-3:20212022-03-10
  PN-EN 13617-4:2022-02 Dz. Urz. UE L 83Stacje paliwowe -- Część 4: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i działania złączy obrotowych stosowanych w pompach odmierzających i dystrybutorachEN 13617-4:20212022-03-10
  PN-EN 13760:2005Instalacja zasilania pojazdów samochodowych, do przewozu osób i ładunków, skroplonym gazem węglowodorowym (LPG) -- Dysze wlewowe: warunki badań i wymiaryEN 13760:20032016-04-08
  PN-EN 13852-1:2013-12Dźwignice -- Dźwignice morskie offshore -- Część 1: Dźwignice morskie offshore ogólnego stosowaniaEN 13852-1:20132016-04-08
  PN-EN 13852-3:2021-08
  Dz. Urz. UE L 302
  Dźwignice -- Dźwignice morskie -- Część 3: Lekkie dźwignice morskieEN 13852-3:20212021-08-26
  PN-EN 14034-1+A1:2011Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 1: Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 1: Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu pmax obłoków pyłuEN 14034-1:2004
  +A1:2011
  2016-04-08
  PN-EN 14034-2+A1:2011Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 2: Oznaczanie maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max obłoków pyłuEN 14034-2:2006
  +A1:2011
  2016-04-08
  PN-EN 14034-3+A1:2011Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 3: Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości DGW obłoków pyłuEN 14034-3:2006
  +A1:2011
  2016-04-08
  PN-EN 14034-4+A:2011Oznaczanie charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu -- Część 4: Oznaczanie granicznego stężenia tlenu GST obłoków pyłuEN 14034-4:2004
  +A1:2011
  2016-04-08
  PN-EN 14373:2006Systemy tłumienia wybuchuEN 14373:20052016-04-08
  PN-EN 14460:2018-02Urządzenia odporne na wybuchEN 14460:20182018-06-15EN 14460:2006 Uwaga 2.131.07.2018
  PN-EN 14491:2012Systemy ochronne odciążające wybuchy pyłówEN 14491:20122016-04-08
  PN-EN 14492-1+A1:2009Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarkiEN 14492-1:2006
  +A1:2009
  2016-04-08
  PN-EN14492-1:2006+A1:2009/AC:2010Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 1: Mechanicznie napędzane wciągarkiEN 14492-1:2006 +A1:2009/AC:20102017-09-08
  PN-EN 14492-2+A1:2010Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągnikiEN 14492-2:2006 +A1:20092016-04-08
  PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągnikiEN 14492-2:2006 +A1:2009/AC:20102017-09-08
  PN-EN 14522:2006Oznaczanie temperatury samozapłonu gazów i parEN 14522:20052016-04-08
  PN-EN 14591-1:2006Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 barEN 14591-1:20042016-04-08
  PN-EN 14591-1:2006/AC:2011Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 1: Tama wentylacyjna przeciwwybuchowa o wytrzymałości 2 barEN 14591-1:2004/ AC:20062016-04-08
  PN-EN 14591-2:2009Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodneEN 14591-2:2007

  2016-04-08
  PN-EN 14591-2:2009Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne ― Część 2: Przeciwwybuchowe zapory wodneEN 14591-2:2007/ AC:20082016-04-08
  PN-EN 14591-4:2009Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowychEN 14591-4:2007/ AC:20082016-04-08
  PN-EN 14591-4:2009Ochrona przeciwwybuchowa w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych -- Systemy ochronne -- Część 4: Automatyczne systemy gaszące kombajnów chodnikowychEN 14591-4:2007/ AC:20082016-04-08
  PN-EN 14677:2010Bezpieczeństwo maszyn -- Obróbka pozapiecowa stali -- Maszyny i urządzenia do obróbki ciekłej staliEN 14677:20082016-04-08
  PN-EN 14678-1:2013-07Wyposażenie i osprzęt do LPG -- Konstrukcja i działanie urządzeń przeznaczonych do samochodowych stacji napełniania LPG -- Część 1: DystrybutoryEN 14678-1:20132016-04-08
  PN-EN 14681+A1:2012Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń do wytwarzania stali w piecach elektrycznych łukowychEN 14681:2006+A1:20102016-04-08
  PN-EN 14797:2009Urządzenia odciążające wybuchEN 14797:20062016-04-08
  PN-EN 14973:2016-01Taśmy przenośnikowe stosowane w wyrobiskach podziemnych -- Wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i pożarowegoEN 14973:20152016-04-08
  PN-EN 14983:2009Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem w podziemnych zakładach górniczych -- Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do odmetanowaniaEN 14983:20072016-04-08
  PN-EN 14986:2017-02Projektowanie wentylatorów pracujących w atmosferach potencjalnie wybuchowychEN 14986:20172017-06-09EN 14986:2007 Uwaga 2.131.01.2020
  PN-EN 14994:2009Systemy zabezpieczające przez odciążenie wybuchu gazuEN 14994:20072016-04-08
  PN-EN 15089:2010Systemy izolowania wybuchuEN 15089:20092016-04-08
  PN-EN 15188:2009Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapaleniaEN 15188:20072016-04-0827.11.2022 Dz. Urz. UE L 186
  PN-EN 15188:2021-05 Dz. Urz. UE L 186Oznaczanie skłonności nagromadzeń pyłu do samozapaleniaEN 15188:20202021-05-27
  PN-EN 15198:2009Metodyka oceny ryzyka zapłonu od nieelektrycznych urządzeń oraz części i podzespołów przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchemEN 15198:20072016-04-08
  PN-EN 15233:2009Metodyka oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów ochronnych do przestrzeni zagrożonych wybuchemEN 15233:20072016-04-08
  PN-EN 15268:2008Stacje paliwowe -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji i charakterystyk zespołów pomp głębinowychEN 15268:20082016-04-08
  PN-EN 15794:2010Oznaczanie punktów wybuchowości cieczy palnychEN 15794:20092016-04-08
  PN-EN 15967:2011Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu gazów i parEN 15967:20112016-04-08
  PN-EN 16009:2011Bezpłomieniowe urządzenia odciążającewybuchEN 16009:20112016-04-08
  PN-EN 16020:2012Dywertery eksplozyjneEN 16020:20112016-04-08
  PN-EN 16447:2014-11Zawory klapowe izolujące wybuchEN 16447:20142016-04-08
  PN-EN ISO 16852:2017-02Przerywacze płomienia -- Wymagania eksploatacyjne, metody badań i ograniczenia stosowaniaEN ISO 16852:20162017-06-09EN ISO 16852: 2010 Uwaga 2.12017-11-30
  PN-EN 17077:2018-07Określanie przebiegu spalania warstw pyłuEN 17077:20182018-10-12
  PN-EN 50050-1:2014-03Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 1: Sprzęt do ręcznego natryskiwania płynnych materiałów palnych stosowanych do powlekaniaEN 50050-1:20132016-04-08EN 50050:2006 Uwaga 2.12016-10-14
  PN-EN 50050-2:2014-04Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 2: Sprzęt do ręcznego natryskiwania proszkowych materiałów palnych stosowanych do powlekaniaEN 50050-2:20132016-04-08EN 50050:2006
  Uwaga 2.1
  2016-10-14
  PN-EN 50050-3:2014-04Sprzęt do ręcznego elektrostatycznego natryskiwania -- Wymagania bezpieczeństwa -- Część 3: Sprzęt do ręcznego natryskiwania kłaczkowych materiałów palnychEN 50050-3:20132016-04-08EN 50050:2006 Uwaga 2.12016-10-14
  PN-EN 50104:2011Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne oraz metody badańEN 50104:20102016-04-08
  PN-EN 50176:2009Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania palnych ciekłych materiałów powłokowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 50176:20092016-04-08
  PN-EN 50177:2009Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 50177:20092016-04-08
  PN-EN 50177:2009/A1:2012Stacjonarne urządzenia do elektrostatycznego napylania palnych proszków powłokowych -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwaEN 50177:2009/A1:20122016-04-08Uwaga 3
  PN-EN 50223:2015-09Urządzenia stacjonarne do elektrostatycznego nanoszenia palnych materiałów kłaczkowych -- Wymagania bezpieczeństwaEN 50223:20152016-04-08EN 50223:2010 Uwaga 2.12018-04-13
  PN-EN 50271:2018-08Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu – Wymagania i badania dotyczące przyrządów wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfroweEN 50271:20182018-10-12EN 50271:2010 Uwaga 2.12021-06-15
  PN-EN 50281-2-1:2002Urządzenia elektryczne do stosowania
  w obecności pyłów palnych -- Część 2-1: Metody badania -- Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu
  EN 50281-2-1:19982016-04-08
  PN-EN 50281-2-1:2002Urządzenia elektryczne do stosowania
  w obecności pyłów palnych -- Część 2-1: Metody badania -- Metody oznaczania minimalnej temperatury zapłonu pyłu
  EN 50281-2-1:1998/ AC:19992016-04-08
  PN-EN 50303:2004Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczone do pracy ciągłej w atmosferach zagrożonych metanem i/lub pyłem węglowymEN 50303:20002016-04-08
  PN-EN 50381:2005Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niegoEN 50381:20042016-04-08
  PN-EN 50381:2005/AC:2006Przewoźne pomieszczenia wentylowane z zewnętrznym ujściem lub bez niegoEN 50381:2004/AC:20052016-04-08
  PN-EN 50495:2010Urządzenia zabezpieczające niezbędne do bezpiecznego działania urządzeń ze względu na zagrożenie wybuchemEN 50495:20102016-04-08
  PN-EN IEC 60079-0:2018-09 Dz. Urz. UE L 189 Dz. Urz. UE L 54Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe wymaganiaEN IEC 60079-0:20182019-07-15
  PN-EN 60079-1:2014-12Atmosfery wybuchowe -- Część 1: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon ognioszczelnych „d”EN 60079-1:20142016-04-08EN 60079-1:2007 Uwaga 2.12017-08-01
  PN-EN 60079-2:2015-02Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem „p”EN 60079-2:20142016-04-08EN 61241-4:2006 EN 60079-2:2007 Uwaga 2.12017-08-25
  PN-EN 60079-2:2015-02/AC1:2015-11Atmosfery wybuchowe -- Część 2: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłon gazowych z nadciśnieniem „p”EN 60079-2:2014/ AC:20152016-04-08
  PN-EN 60079-5:2015-08Atmosfery wybuchowe -- Część 5: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony piaskowej „q”EN 60079-5:20152016-04-08EN 60079-5:2007 Uwaga 2.12018-03-24
  PN-EN 60079-6:2016-02Atmosfery wybuchowe -- Część 6: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą osłony olejowej „o”EN 60079-6:20152016-04-08EN 60079-6:2007 Uwaga 2.12018-03-27
  PN-EN 60079-7:2016-02Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”EN 60079-7:20152016-04-08EN 60079-7:2007 Uwaga 2.12018-07-31
  PN-EN 60079-7:2016-02/A1:2018-03Atmosfery wybuchowe -- Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej „e”EN IEC 60079-7:2015/ A1:20182018-06-15Uwaga 32021-01-19
  PN-EN 60079-11:2012Atmosfery wybuchowe -- Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa „i”EN 60079-11:20122016-04-08EN 60079-27:2008 Uwaga 2.1
  PN-EN 60079-15:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy typu „n”EN 60079-15:20102016-04-08
  PN-EN 60079-18:2015-06Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”EN 60079-18:20152016-04-08EN 60079-18:2009 Uwaga 2.12018-01-16
  PN-EN 60079-18:2015-06/A1:2018-02Atmosfery wybuchowe -- Część 18: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji „m”EN 60079-18:2015/ A1:20172018-03-09Uwaga 32020-09-28
  PN-EN 60079-20-1:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par -- Metody badań i dane tabelaryczneEN 60079-20-1:20102016-04-08
  PN-EN 60079-25:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczneEN 60079-25:20102016-04-08
  PN-EN 60079-25:2011/AC:2014-08Atmosfery wybuchowe -- Część 25: Systemy iskrobezpieczneEN 60079-25:2010/ AC:20132016-04-08
  PN-EN 60079-26:2015-04Atmosfery wybuchowe -- Część 26: Urządzenia o poziomie zabezpieczenia urządzenia (EPL) GaEN 60079-26:20152016-04-08EN 60079-26:2007 Uwaga 2.12017-12-02
  PN-EN 60079-28:2015-12Atmosfery wybuchowe -- Część 28: Zabezpieczenie urządzeń oraz systemów transmisji wykorzystujących promieniowanie optyczneEN 60079-28:20152016-04-082018-07-01
  PN-EN 60079-29-1:2017-02Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne detektorów gazów palnychEN 60079-29-1:20162017-06-09EN 60079-29-1: 2007 Uwaga 2.12019-12-23
  PN-EN 60079-29-4:2010Atmosfery wybuchowe -- Część 29-4: Detektory gazu -- Wymagania metrologiczne i funkcjonalne dotyczące detektorów z otwartą ścieżką do wykrywania gazów palnychEN 60079-29-4:20102016-04-08
  PN-EN 60079-30-1:2017-06Atmosfery wybuchowe -- Część 30-1: Elektryczne rezystancyjne ogrzewanie przewodowe -- Wymagania ogólne i badaniaEN 60079-30-1:20172017-09-08EN 60079-30-1: 2007 Uwaga 2.12020-03-06
  PN-EN 60079-31:2014-10Atmosfery wybuchowe -- Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu za pomocą obudowy „t”EN 60079-31:20142016-04-08EN 60079-31:2009 Uwaga 2.12017-01-01
  PN-EN 60079-35-1:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) -- Wymagania ogólne -- Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchemEN 60079-35-1:20112016-04-08
  PN-EN 60079-35-1:2011/AC:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 35-1: Lampy nahełmne do użytku w zakładach górniczych zagrożonych wybuchem gazu kopalnianego (metanu) -- Wymagania ogólne -- Konstrukcja i badania związane z zagrożeniem wybuchemEN 60079-35-1:2011/ AC:20112016-04-08
  PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnychEN ISO/IEC 80079-20-2: 20162018-03-09EN 13821:2002 Uwaga 2.12018-09-30
  PN-EN ISO/IEC 80079-20-2:2016-05/ AC:2017-12Atmosfery wybuchowe -- Część 20-2: Właściwości materiałowe -- Metody badań pyłów palnychEN ISO/IEC 80079-20-2: 2016/AC:20172018-03-09
  PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeńEN ISO/IEC 80079-34: 20112016-04-08EN 13980:2002
  Uwaga 2.1
  Termin minął
  (2014-05-25)
  PN-EN ISO 80079-36:2016-07Atmosfery wybuchowe -- Część 36: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Metodyka i wymaganiaEN ISO 80079-36:20162016-08-12EN 13463-1:2009 Uwaga 2.12019-10-31
  PN-EN ISO 80079-37:2016-07Atmosfery wybuchowe -- Część 37: Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych -- Rodzaj zabezpieczenia nieelektrycznego: bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”, nadzorowanie źródeł zapłonu „b”, zanurzenie w cieczy „k”EN ISO 80079-37:20162016-08-12EN 13463-5:2011 EN 13463-6:2005 EN 13463-8:2003 Uwaga 2.12019-10-31
  PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02Atmosfery wybuchowe -- Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczychEN ISO/IEC 80079-38: 20162018-10-12EN 1710:2005 +A1:2008 Uwaga 2.12016-06-30
  PN-EN ISO/IEC 80079-38:2017-02/ A1:2018-08Atmosfery wybuchowe -- Część 38: Urządzenia i komponenty stosowane w atmosferach wybuchowych występujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczychEN ISO/IEC 80079-38: 2016/A1:20182018-10-12Uwaga 32018-11-30


  Uwaga 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data wycofania i data ustania domniemania zgodności mogą nie być tożsame.

  Uwaga 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

  Uwaga 3: W przypadku zmian normą, do której stosuje się odniesienie jest dana EN z wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nowa podana zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 6) obejmuje zatem daną EN z jej wcześniejszymi zmianami, lecz bez zmiany nowej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

  UWAGA:

  • Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/20121).
  • Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i CENELEC publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowej Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
  • Odniesienie do sprostowań „…/AC:YYYY” publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
  • Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
  • Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja Europejska czuwa nad uaktualnianiem wykazu.
  • Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

  Pobierz przewodnik ATEX

  Jak dostosować urządzenie, instalację lub zakład produkcyjny do dyrektywy ATEX
  • Praktyczna wiedza poparta przykładami
  • Studia przypadków rzeczywistych wybuchów w przemyśle
  • Unikalne materiały wideo
  • Wskazówki i rady ekespertów
  DARMOWE WARSZTATY ONLINE
  Zapisz się zanim braknie miejsc
  W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
  • wymogi prawne i normatywne
  • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
  • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
  W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
  • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
  • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
  • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
  W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
  • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
  • sposoby testowania opraw i zasilania
  • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172