Co znajdziesz w przewodniku

1) Określenie parametrów wybuchowości

 • Określenie parametrów wybuchowości pyłów
 • Czy zawsze muszę wykonywać badania pyłu?
 • Parametry wybuchowości par cieczy i gazów

2) Opracowanie oceny ryzyka wybuchu oraz DZPW

 • Konsekwencje braku wiedzy audytora – przykłady
 • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
 • Strefy zagrożenia wybuchem dla gazów i par cieczy
 • Strefy zagrożenia wybuchem dla pyłów, proszków i włókien

3) Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem pyłów

 • Atmosfery wybuchowe
 • Strefy zagrożenia wybuchem

Pokaż cały spis treści

 • Urządzenia pracujące w dwóch strefach zagrożenia wybuchem
 • Generowanie pyłowych atmosfer wybuchowych
 • Ochrona przed skutkami wybuchu
 • Wtórne wybuchy

4) Prewencja i ograniczanie skutków wybuchu

 • Działania prewencyjne
 • Ograniczanie skutków wybuchu
 • Rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych

5) Studia przypadków

6) Wybuchy pyłów – STATYSTYKI

 • Które pyły generują najwięcej wybuchów
 • W jakich procesach najczęściej dochodzi do wybuchu pyłu

7) Źródła zapłonu prowadzące do wybuchu – STATYSTYKI

 • Najczęstsze źródła zapłonu prowadzące do wybuchu (wg branż)

8) Definicje

Studia przypadków
wsparte materiałami wideo

Przewodnik ATEX to przede wszystkim merytoryczna wiedza i fachowe porady ekspertów. Nic jednak nie uczy tak dobrze jak praktyka podana w przystępny sposób. Dlatego, zamieściliśmy w nim filmy wraz ze szczegółowymi opisami, które przedstawiają przyczyny i skutki rzeczywistych wybuchów w przemyśle. Przedstawione przypadki dotyczą zarówno pyłów, jak również gazów i par cieczy, dlatego możesz z nich czerpać niezależnie w jakiej branży pracujesz. Ucz się na czyichś błędach.

PRZYKŁADOWY FILM

Przykładowy film z przewodnika stanowiący studium przypadku, które precyzyjnie pokazuje przyczyny i skutki wybuchu pyłu w instalacji odpylania.

Fragment opisu z przewodnika: Pierwszy wybuch miał miejsce w filtrze odpylającym na zewnątrz hali. Następnie ciśnienie oraz płomienie, poprzez system pyłoprzewodów, rozprzestrzeniły się na instalację zlokalizowaną wewnątrz zakładu. Doszło tam do kolejnych wybuchów, które wzbiły w powietrze zalegający na urządzeniach, kanałach oraz posadzkach pył aluminium. Powstała mieszanina pyłowo-powietrzna, której zapłon doprowadził do potężnego wybuchu. Jego siła wyrwała w dachu hali dziurę o szerokości 15 metrów… [czytaj dalej]

POZOSTAŁE STUDIA PRZYPADKU ZAWARTE W PRZEWODNIKU

Jak brak spisanych procedur doprowadził do wycieku izobutanu, wybuchu i pożaru w rafinerii ExxonMobil

Ponad 6,5 mln zł kary za wybuch pyłu kukurydzy. Poznaj główne przyczyny wybuchu oraz najważniejsze wykroczenia

Skuteczna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi na przykładzie producenta żywic alkidowych

Wybuch w zakładach silikonowych doszczętnie zniszczył fabrykę – poznaj prawdopodobną przyczynę

POBIERZ PRZEWODNIK

Dla kogo jest
PRZEWODNIK ATEX

Zakłady przemysłowe

Przewodnik został stworzony przede wszystkim dla pracowników działów BHP, PPOŻ. oraz UR działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem (pyły, gazy, pary).

Ubezpieczyciele i brokerzy

Ważną grupą odbiorców przewodnika są inżynierowie bezpieczeństwa odpowiedzialni za szacowanie ryzyka w zakładach przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż.

Przewodnik to źródło wiedzy dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych działających na rzecz zakładów przemysłowych, w których występują strefy zagrożenia wybuchem.

polecenie-elzbieta-rogowska-200x200

Poradnik jest dla mnie cennym materiałem do nauki. Od strony technicznej jest on bardzo czytelny, a materiały są rozłożone w sposób przejrzysty.

Elżbieta Rogowska | firma Krystian

Powiedz nam, gdzie mamy wysłać przewodnik

Imię i nazwisko* [koniecznie zachowaj kolejność: imię >> nazwisko]

Nazwa firmy*

E-mail firmowy*

 Interesuje mnie wiedza z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego, pożarowego i procesowego w przemyśle. Z przyjemnością przystąpię do programu edukacyjnego stworzonego w ramach marki HAZEX, dzięki czemu raz, maksymalnie dwa razy w miesiącu otrzymam informację o ciekawych materiałach szkoleniowych w postaci artykułów i filmów, a także o wydarzeniach branżowych.


DARMOWE WARSZTATY ONLINE
Zapisz się zanim braknie miejsc
W czasie warsztatu Zbigniew Wolff przedstawi:
 • wymogi prawne i normatywne
 • najczęstsze błędy i ich konsekwencje
 • unikalne filmy pokazujące wybuchy w urządzeniach
W czasie warsztatu Mariusz Blicki przedstawi:
 • 28 unikalnych filmów pokazujących błędy
 • ograniczenia zabezpieczeń przeciwwybuchowych
 • najważniejsze aspekty teoretyczne i prawne
W czasie warsztatu Maciej Freza przedstawi:
 • sposoby zasilania i sterowania oświetleniem
 • sposoby testowania opraw i zasilania
 • rodzaje zasilania w oparciu o normę PN-EN 50172