Wskaźnik wybuchowości (Kmax)

maksymalna wartość szybkości narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max, zmierzona podczas wybuchu określonej atmosfery wybuchowej w zamkniętym zbiorniku o objętości 1m3, w określonych warunkach badania.

Wskaźnik Kmax (Kst) jest podstawą klasyfikacji palnych pyłów. Podział na klasy wybuchowości przedstawia poniższa tabela.

Klasa wybuchowości Kst [bar∙m/s] Nazwa
St 1 0 < Kst < 200 Wybuchowy
St 2 200 < Kst < 300 Silnie wybuchowy
St 3 Kst >300 Bardzo silnie wybuchowy

Wyślij pytanie do Eksperta

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy(wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik