Pyły palne i wybuchowe – STATYSTYKI

Poniżej prezentujemy statystyki dotyczące wypadków z udziałem pyłów palnych (wybuchowych). Dane, które zostały opublikowane w raporcie pt. „2017 Combustible Dust Incident Report – Version #1” odnoszą się do zdarzeń z 2017 roku. Wynika z nich, że największe ryzyko wypadku z udziałem palnych pyłów wiąże się z przetwarzaniem lub magazynowaniem pyłów pochodzenia drzewnego oraz spożywczego (z uwzględnieniem pasz oraz innych pokarmów zwierzęcych). Czynnikiem zwiększającym ryzyko takiego wypadku są urządzenia i aparaty do odpylania, magazynowania oraz transportu bliskiego (podajniki i przenośniki).

Zdarzenia z udziałem palnych pyłów

Wśród wszystkich odnotowanych wypadków największy udział mają pyły pochodzenia drzewnego oraz pyły produktów stosowanych w branży spożywczej (sumarycznie 62% wszystkich zdarzeń). W tej grupie należy wymienić pył drzewny, pył drzewny zanieczyszczony substancjami chemicznymi (przemysł płyt OSB, MDF itp.), pył cukru, pyły produktów zbożowych oraz kakao.

Liczba zdarzeń wg branż

Uwzględniając powyższe statystyki, nie może zaskakiwać fakt, że do zdarzeń z udziałem palnych pyłów najczęściej dochodzi w branżach związanych z obróbką drewna oraz z szeroko rozumianą branżą spożywczą. Należy zauważyć, że na ilustrującym to wykresie nie ma branż, w których ryzyko wypadku z udziałem palnych pyłów jest mniejsze, ale potencjalne skutki zdarzenia mogą być katastrofalne. Przykładem takiej branży z pewnością jest przemysł energetyczny – elektrownie i elektrociepłownie.

Liczba zdarzeń wg urządzeń

Patrząc przez pryzmat urządzeń, do największej liczby zdarzeń z udziałem palnych pyłów dochodzi w instalacjach odpylających (filtry odpylające i cyklony) oraz w silosach magazynowych (sumarycznie 30% wszystkich zdarzeń). Uwzględniając tu inne formy magazynowania, okaże się, że do 38% wszystkich zdarzeń dochodzi podczas magazynowania lub odpylania. Kolejną istotną grupą urządzeń są rożnego typu podnośniki oraz przenośniki (10% wszystkich zdarzeń). W tej grupie szczególną uwagę należy poświęcić podnośnikom kubełkowym oraz przenośnikom taśmowym.

Komentarz eksperta

Wyniki raportu pokrywają się z naszym wieloletnim doświadczeniem. Do wypadków z palnymi, a tym samym wybuchowymi pyłami najczęściej dochodzi w przemyśle drzewnym oraz spożywczym – włączając w to produkcję pasz i karm dla zwierząt (łącznie 62% wypadków). W tym miejscu należy podkreślić, iż zaprezentowane powyżej wyniki mają charakter ilościowy, nie uwzględniają tym samym skali zdarzeń. Oznacza to, że w raporcie nie bierze się pod uwagę branż, w których do zapłonu palnych pyłów dochodzi stosunkowo rzadko, jednak ich skutki mogą być katastrofalne. Przykładem takiej branży jest energetyka (wybuch w Elektrowni Turów oraz Dolna Odra). Z tego względu dane tego typu należy analizować z pewną dozą ostrożności, która ochroni nas przed wyciąganiem pochopnych wniosków – mówi Bartosz Wolff, prezes zarządu GRUPY WOLFF.

Źródło: Cloney, Chris (2018) “2017 Combustible Dust Incident Report – Version #1” | www.myDustExplosionResearch.com/2017-Report

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki
Mariusz Balicki – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiadam za dział analiz i szkoleń ATEX. Z przyjemnością odpowiem na Twoje pytania związane z bezpieczeństwem wybuchowym lub skieruję Cię do właściwej osoby w naszej firmie.

lub wyślij do nas zapytanie