Author Archives: atex

Samozapalenie pyłu w masie

samozapalenie pyłów spowodowane jest tym, że szybkość wytwarzania ciepła w wyniku reakcji utleniania i/lub rozkładu pyłu jest większa niż szybkość odprowadzania ciepła do otoczenia.

Temperatura zapłonu

minimalna temperatura, przy której w określonych warunkach badania z cieczy wydziela się palny gaz lub para w ilości wystarczającej do natychmiastowego zapłonu z zastosowaniem efektywnego źródła zapłonu.