Author Archives: atex

ATEX 95 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 grudnia 2005 r. – Dz.U.2005.263.2203

Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem2) Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z...

Atmosfery wybuchowe

Zagrożenie wybuchem pyłu występuje wtedy, gdy składnik palny atmosfery wybuchowej osiągnie stężenie wyższe niż wartość jego dolnej granicy wybuchowości DGW. Ponadto warunkiem koniecznym do wystąpienia wybuchu jest obecność efektywnego, dla danej substancji, źródła zapłonu. Miejsce, w którym nie oczekuje się występowania atmosfery wybuchowej, w takich ilościach by wymagało to specjalnych...