Author Archives: atex

Stopień ochrony IP – Oznaczenie IP

Stopień ochrony IP - Oznaczenie IP - składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków. Pierwszy oznacza odporność na penetrację ciał stałych, Drugi oznacza odporność na penetrację wody.

Nowa dyrektywa ATEX 114

26. lutego Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę ATEX 114 (2014/34/UE) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ta zastąpiła obowiązującą do tej pory dyrektywę ATEX 100a (94/9/WE), która z kolei w marcu 1994 roku zastąpiła dyrektywę ATEX 95.