Ostatnie nasze realizacje

Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem

Celem instrukcji Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych, pracujących w strefach zagrożenia wybuchem, jest przedstawienie i omówienie niezbędnych czynności eksploatacyjnych, które należy wykonać dla danej instalacji procesowej.

Instrukcja zwiera opis dostępnych rodzajów budowy przeciwwybuchowej, dla urządzeń elektrycznych, wymagania obowiązujących norm w zakresie ich doboru, wyszczególnienie wszystkich urządzeń elektrycznych pracujących w strefach zagrożenia wybuchem i ich cech (inwentaryzacja), szczegółowe programy kontroli dla wyszczególnionych urządzeń, wytyczne bezpiecznego prowadzenia prac elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem oraz omówienie podstawowych elementów ochrony przed elektrycznością statyczną.

Ponadto instrukcja zawiera podstawowe zasady prawidłowej instalacji różnych typów urządzeń, o budowie przeciwwybuchowej, na obiekcie.

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI
Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych

Zainteresowała Cię powyższa tematyka?

Mariusz Balicki

Skontaktuj się z naszym inżynierem


MARIUSZ BALICKI

lub wyślij do nas zapytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Nazwa firmy (wymagane)

E-mail firmowy (wymagane)

Telefon firmowy (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Załącz plik